Nová kniha: Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World

Přestože ekologové studují obnovu společenstev v ekosystému po jeho narušení (sukcese) už celé století, není zatím zcela pochopena. Tato kniha poskytuje první globální syntézu, která porovnává sukcesi rostlin ve všech hlavních suchozemských biomech přes všechny hlavní typy narušení. Klade si otázky jako například: Postupuje sukcese podle obecného schématu napříč biomy a typy narušení? Liší se faktory, které ovlivňují průběh sukcese, mezi biomy? Pokud existují společné faktory, které to jsou? Jsou abiotické, biotické, nebo obojí?

Autoři poskytují náhled na širší zobecnitelná schémata, která přesahují rámec lokálně zaměřených studií, a diskutují o různých faktorech, jako je měnící se dynamika v čase, rozdíly v zeměpisné šířce, rozdíly v přírodních a lidmi způsobených narušeních a také o roli invazních druhů.

Kniha je určena vědcům a studentům ekologie, ekologie rostlin, ekologie obnovy a biologie ochrany přírody. Poskytuje také hodnotný rámec pro pomoc majitelům a správcům půdy, kteří se pokoušejí řídit obnovu společenstev po stále intenzivnějších a rozšířenějších narušeních způsobených lidskou činností.

 

Karel Prach je profesorem botaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a vědeckým pracovníkem na Botanickém ústavu Akademie věd ČR. Publikuje o tématech sukcese, restaurování, říčních niv a ekologie cizích rostlin. Je současným prezidentem České botanické společnosti.

Lawrence R. Walker je emeritním profesorem na School of Life Sciences, University of Nevada, Las Vegas. Jeho výzkum se zaměřuje na sukcesi, ekologii narušení a ekologii obnovy.

Obálka knihy Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World

Prach K., Walker W.R. (2020): Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World. Cambridge University Press, pp. 399.