Pozvánka na pevninské ostrovy

Určitě už plánujete letošní dovolenou v české kotlině a možná jste trochu smutní, že zůstanete ochuzeni o mořské radovánky se slanou vodou, korálovými útesy a pustými ostrovy. Botanici jsou z toho smutní také, hlavně proto, že ostrovy jsou velmi zajímavé výzkumné objekty. Speciálně to platí pro hodně staré izolované ostrovy, na které měly rostliny problém doputovat, a když už se tam dostaly, přizpůsobily se různým prostředím a daly vznik mnoha jinde nevídaným druhům.

Pro každou situaci však existuje řešení, místo návštěvy exotického izolovaného ostrova v dalekých mořích můžete navštívit pevninský ostrov. Pevninský ostrov (terrestrial habitat island) se může zdát jako protimluv, ale není na tom nic mystického, jedná se o ostrov, který je místo mořem obklopen pevninou, ale ta má takové vlastnosti, že ostrovní rostliny na ní nemohou žít. Jako příklad mohou sloužit vrcholky Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku, kde se vyskytují horské tundry se specializovanými druhy, a ty druhy nemohou žít v krajině mezi horami – vrcholky jsou tedy pro ně ostrovy. Za ostrovy tak můžeme považovat remízky obklopené poli, prameniště v suchých loukách nebo třeba rybníky. Otázkou zůstává, jestli mají na přizpůsobení rostlin stejný vliv, jako opravdové ostrovy.

Jak na tuto otázku odpovědět, se zamýšlel tým pod vedením Gianlugiho Ottavianiho z třeboňského pracoviště Botanického ústavu. Navrhli, jaké hypotézy testovat a jak k tomu využít vlastností rostlin. Na ostrovech, ať už jsou na moři nebo na pevnině, by měly převažovat rostliny, které jsou v přežívání za jakýchkoliv podmínek opravdu dobré, a krátkodobé cíle, jako třeba zvítězit v konkurenci se sousední rostlinou o světlo, pro ně nejsou tak důležité. Jak se to pozná? Třeba tak, že investují do produkce velkých semen a často se rozmnožují klonálně. Až se budete slunit v létě na nějakém pevninském ostrově, můžete zkusit bádat s námi, jestli tomu tak opravdu je.

Ottaviani G, Keppe G, Götzenberger L, Harrison S, Opedal ØH, Conti L, Liancourt P, Klimešová J, Silveira FAO, Jiménez-Alfaro B, Negoita L, Doležal J, Hájek M, Ibanez T, Méndez-Castro F, Chytrý M. 2020. Linking Plant Functional Ecology to Island Biogeography. Trends in Plant Science 25, 329-339.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360138519303474

Kontaktní osoba: Gianluigi Ottaviani, gianluigi.ottaviani@ibot.cas.cz

 

Pro blog BÚ napsala Jitka Klimešová.