Charismatické invazní druhy to mají jednodušší

Co je vidět, to se počítá: Charisma nepůvodních druhů má vliv na jejich zavlékání a vnímání veřejností a může dokonce bránit jejich eradikaci. Mezinárodní tým, vedený vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky a Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), zjišťoval vliv charismatu na management invazních druhů. Na studii se podílelo také pět pracovníků Botanického ústavu AV ČR.

Lidé přemisťují stále více zvířat a rostlin z oblastí jejich původního výskytu, a to jak úmyslně, tak neúmyslně. Mnoho z nich se podmínkám v novém prostředí nedokáže přizpůsobit, některé populace však úspěšně zdomácní. „Některé nepůvodní druhy působí významné problémy těm původním – skrze predaci, kompetici o potravu a habitat, či jako přenašeči nemocí,“ vysvětluje profesor Jonathan Jeschke, z IGB a Freie Universität Berlin a vedoucí mezinárodního konsorcia Invasion Dynamics Network, které výzkum provedlo.

Charismatický druh – nápadná okrasná rostlina, pestrobarevná akvarijní rybka či roztomilý  domácí mazlíček – bude nejspíš introdukován s větší pravděpodobností než druh nenápadný, nevýrazný. „A nepůvodní druhy, které jsou introdukovány častěji a ve větším množství, mají větší šanci v novém území zdomácnět,” říká Jonathan Jeschke.

Atraktivní invazní druhy, které oplývají charismatem, jsou veřejností přijímány lépe než ty neatraktivní. To může brzdit ochranářská opatření, jejichž účelem je bránit šíření druhu: „Když je invazní druh vnímán jako krásný nebo roztomilý, může to zásahy proti němu výrazně komplikovat, protože v takovém případě obvykle chybí podpora veřejnosti,” lituje Ivan Jarič z Biologického centra Akademie věd České republiky, první autor studie. Například pokusům o eradikaci invazní veverky popelavé v Itálii – a ochranu původní veverky obecné – zabránily protesty zájmových skupin, které používaly roztomilé karikatury invazního druhu.

Výzkum není taxonomicky nestranný
Priority výzkumu invazních druhů jsou do velké míry dány ekologickými a ekonomickými dopady dotyčné invaze. Přesto je mnohem větší pozornost věnována invazím obratlovců než bezobratlých a stejně tak jsou častěji předmětem studia velké a charismatické druhy. „Větší zájem o charismatické druhy, a to nejen ze strany veřejnosti, ale i samotných vědců může vést ke zkresleným představám o významu jednotlivých invazních druhů a ochranářská opatření pak mohou být špatně zaměřená,” kritizuje spoluator studie z Botanického ústavu Akademie věd Petr Pyšek.

Studie ukazuje, jak je pro pracovníky zabývající se managementem invazních druhů důležité být si vědom toho, jakou roli může charisma hrát. „Tento aspekt je důležitý zejména při plánování a realizaci managementových opatření. Konflikty, které mohou v případě charismatických druhů nastat, vycházejí ze zdánlivé neslučitelnosti dvou odlišných etických pohledů na věc – jeden klade důraz na ochranu ekosystémů a původních druhů, druhý se strachuje o osud invazních druhů,“ zdůrazňuje význam studie Ivan Jarič.


Zavlečení pěnišníku pontického (Rhododendron ponticum) do velké míry podpořilo jeho charisma (foto: Kenneth Cox)

 

Jarić I., Courchamp F., Castro Monzon F., Correia R., Crowley S. L., Essl F., Fischer A., Frost C., González-Moreno P., Kalinkat G., Lambin X., Lenzner B., Meinard Y., Mill A., Musseau C., Neugebauer M., Novoa A., Pergl J., Pyšek P., Pyšková K., Robertson P., von Schmalensee M., Shackleton R. T., Stefansson R., Štajerová K., Veríssimo D. & Jeschke J. M. (2020) Invasive species charisma. Frontiers in Ecology and the Environment

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fee.2195

 

Kontakt za BC: Ivan Jarić, ivan.jaric@hbu.cas.cz

Kontakt za BÚ: Petr Pyšek, petr.pysek@ibot.cas.cz