Lze poznat Trutnov od Turnova podle okrasných rostlin?

Jako Jihočechovi mi vždy dělalo potíže rozeznat od sebe dvě severočeská města s podobným názvem Trutnov a Turnov. Zajásala jsem tedy, když jsem uviděla novou publikaci průhonických kolegů zabývající se klasifikací společenstev okrasných rostlin pěstovaných na 174 místech České republiky od celých vesnic až po zahrádkářské kolonie. Třeba se tam dozvím, že v Turnově pěstují něco jiného než Trutnově! Nebo že zahradníci z Turnova sázejí více potenciálně invazních rostlin, které mohou utéci ze zahrad do volné přírody, než zahradníci z Trutnova!

Botanici našli na zahradách, hřbitovech a dalších městských a vesnických částech 1834 druhů okrasných rostlin*! Když použili klasifikační metodu, která se obvykle používá pro popis přirozené vegetace, rozlišili podle podobnosti v druhovém složení pět okrasných vegetačních typů: staré vilky na okrajích měst, obce vyšších poloh, moderní okraje měst, staré vesnice a moderní vesnice. Toto rozdělení odráží jak kulturní zvyklosti, tak klimatické podmínky. Největší počet rostlin, které jsou již označovány jako invazní, se nacházel v obcích vyšších poloh a nejnižší v zástavbě starých vilek na okrajích měst. Naopak za největší zdroj nových potenciálně invazních druhů lze považovat moderní zahradnické úpravy na okrajích měst a ve vesnicích. Invazivnost rostlin pěstovaných ve vyšších polohách je zřejmě dána tím, že se tam pěstují otužilejší rostliny, které se snadněji uplatní v našich klimatických podmínkách. Výzkumníci varují, že moderní zahrady budou sloužit jako zdroj nových invazních druhů kvůli tomu, že zahradníci se je snaží mít co nejpestřejší a to by v tom byl čert, aby se mezi tím množstvím druhů nenašly takové, které se obejdou bez obhospodařování a rozšíří se do okolní krajiny.

A závěr pro mne a mou snahu odlišit Trutnov od Turnova? Získala jsem omluvu, proč botanik prostě některá města nebo vesnice není schopen od sebe poznat: jak by to měl udělat, když lidé v nich mají stejné preference, co za okrasné rostliny si vysadí do zahrad?**

* Celá květena České republiky má kolem 2500 druhů

**Trutnov ani Turnov v citované práci nebyly zkoumány. Z velkého množství náhodně vybraných sídel, které tvoří 3 % všech sídel České republiky, však lze se značnou jistotou aplikovat závěry i na další nezkoumaná sídla.

Petřík P., Sádlo J., Hejda M., Štajerová K., Pyšek P. & Pergl J. (2019): Composition patterns of ornamental flora in the Czech Republic. Neobiota 52: 87–109.

DOI: 10.3897/neobiota.52.39260

Kontakt: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (petr.petrik at ibot.cas.cz)

Pro blog Botanického ústavu napsala Jitka Klimešová.