Martin Čertner mezi laureáty Cen Josefa Hlávky

Mezi laureáty Cen Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy je v letošním roce i botanik Martin Čertner, který působí v Botanickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK. Dlouhodobě se zabývá poznáním evoluce rostlin, a to ve spolupráci s kolegy z celého světa. Zajímá ho především vznik a evoluce rostlinných polyploidů a mechanismy a evoluční důsledky koexistence polyploidů s diploidními předky. Zabývá se ale i evolucí lokálních adaptací.

Ceny nesoucí jméno českého stavitele, mecenáše a zakladatele České akademie věd a umění Josefa Hlávky byly předány 16. listopadu 2019 v lužanském zámku. Uděluje je Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.