Kořeny a oddenky: návod k použití

Nové metody jsou pro vědecký pokrok nezbytné. Vynález mikroskopu nebo konstrukce sekvenátoru přinesly výzkumníkům nebývalé možnosti. Někdy je však dobré oprášit staré znalosti a zasadit je do nového kontextu, aby mohly být použity pro zodpovězení nových otázek. O to se pokusili výzkumníci z třeboňského pracoviště Botanického ústavu, kteří s kolegy ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) připravili příručku pro měření modulárních vlastností rostlin.

Jedná se o vlastnosti, pro které potřebujete znát celkovou architekturu rostlinného těla, tedy například to, jestli rostlina vystačí s jedním spojením mezi nadzemím a podzemím po celý život, tj. tvoří jednu kořenící jednotku, nebo jich produkuje více. Dosud srovnávací ekologie celé rostlinné tělo, především jeho podzemní části, přehlížela a tato příručka by měla pomoci výzkumníkům zaplnit mezeru v poznání. Najdete v ní návody jak měřit vlastnosti banky pupenů, klonální, a anatomické vlastnosti, stejně jako jak měřit zásobní cukry. Zahrnutí těchto vlastností přispěje k lepšímu porozumění klonálnímu rozmnožování, regeneračním schopnostem a alokačním strategiím rostlin.

Jitka Klimešová, Jana Martínková, Juli G Pausas, Moemy Gomes de Moraes, Tomáš Herben, Fei-Hai Yu, Javier Puntieri, Peter A Vesk, Francesco de Bello, Štěpán Janeček, Jan Altman, Beatriz Appezzato-da-Glória, Alena Bartušková, Alan Crivellaro, Jiří Doležal, Jacqueline P Ott, Susana Paula, Renáta Schnablová, Fritz H Schweingruber, Gianluigi Ottaviani. 2019. Handbook of standardized protocols for collecting plant modularity traits. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 40, 125485.

Kontakt: jitka.klimesova@ibot.cas.cz