Botanický ústav pořádá konferenci o ekologii a managementu invazních rostlin

Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou včera zahájil 15. mezinárodní konferenci věnovanou ekologii a managementu invazních rostlin (EMAPi 2019). Účastníky konference, která potrvá do 13. září, dnes přivítali předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, ředitel Botanického ústavu AV ČR Jan Wild, ředitel odboru ochrany druhů MŽP Jan Šíma a prorektor ČZU Michal Lošťák coby zástupce hostitelské univerzity. „Každá invaze druhů je komplexním problémem, který se netýká jen určitého vědního oboru jako jsou botanika či zoologie, ale má vždy také společenské, zdravotní, právní a další aspekty ,“ zmínila ve svém úvodním projevu předsedkyně AV ČR.

Na konferenci zazní 83 přednášek reflektující poslední výzkumy v oboru a bude představeno přes 130 plakátových prezentací, zaměřených na široký okruh témat současné invazní biologie, která studuje druhy zavlečené člověkem mimo oblast jejich původního výskytu a důsledky tohoto procesu. Vedle výzkumných témat bude věnována pozornost propojení s aplikační sférou při managementu invazních druhů.

„Problematika nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin, je klíčovým okruhem výzkumu nejen našeho Botanického ústavu. Jedná se o téma, kterým se zabývají vědečtí pracovníci všude na světě, protože dopady na životní prostředí, ekonomiku i zdraví jsou nesporné. Dlouhodobá spolupráce s předními zahraničními odborníky a sledování aktuálního dění je pro orientaci v oboru nezbytností a proto nás těší, že uslyšíme novinky od kolegů ze 40 zemí světa,“ říká organizátor akce Petr Pyšek, z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu.

Na konferenci vystoupí řada vůdčích osobností současné invazní ekologie, jako jsou Marc Cadotte  z University of Toronto (koordinátor celosvětového výzkumu invazí ve městech), Franz Essl z University of Vienna (specialista na globální trendy invazí), Jane Catford z londýnské King´s College, která se dlouhodobě věnuje teoretickým aspektům invazní ekologie, nebo Spyridon Flevaris z Evropské komise, který účastníky seznámí s posledním vývojem a záměry EU z pohledu Nařízení EU 1143/2014 o invazních druzích.

Konference EMAPi se pořádají od roku 1992 každé dva roky a během tohoto období se konaly na různých kontinentech. Jsou zaměřeny na rostlinné invaze a kladou důraz na propojení přístupů primárního výzkumu s aplikovanou sférou a státní a veřejnou správou. Více informací ke konferenci naleznete zde.

 

Účastníky konference přivítali předsedkně AV ČR Eva Zažímalová, ředitel Botanického ústavu AV ČR Jan Wild, ředitel odboru ochrany druhů MŽP Jan Šíma a prorektor ČZU Michal Lošťák (zleva).