Vymírání druhů se zrychluje, varuje platforma OSN pro biodiverzitu

Masové vymírání druhů se ztrátou jejich přirozených stanovišť jsou důsledkem neudržitelného hospodaření, konstatovala závěrečná studie Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Od roku 2016 se na ní podílely stovky vědců, mezi nimi i Jan Pergl a Petr Petřík z Botanického ústavu Akademie věd ČR.  První se věnoval dopadům invazních druhů na ekosystémy, druhý stavu lesů.

Právě současná situace v lesích není podle Petra Petříka jen důsledkem klimatické změny, ale i nedostatečné komunikace mezi vědou a praxí. Proto je třeba, aby vědci lépe vysvětlovali veřejnosti svou práci, předávali poznatky studentům a spolupracovali i s politiky, kteří mají zájem na prosazení nových myšlenek. O to se snaží i Platforma pro krajinu (nasekrajina.eu), volné sdružení akademických a neziskových institucí pod koordinací Botanického ústavu s cílem implementovat Evropskou úmluvu o krajině. Celá zpráva IPBES je k nalezení zde a tiskovou zprávu vydala i Akademie věd České republiky.