Ceny Živy pro Petra Pyška a Kláru Pyškovou

Redakční rada a redakce časopisu Živa každoročně udělují ceny za nejlepší příspěvky publikované v předchozím ročníku, letos byli mezi oceněnými i vědci z Botanického ústavu: Zvláštní ocenění časopisu Živa získal Petr Pyšek spolu s Lucií Juřičkovou za koncepci monotematického čísla o invazních organismech (Živa 5/2018), jedna z dvou Cen Živy pro autory ve věku 26 až 30 let byla udělena Kláře Pyškové za článek Živočišné invaze a vymírání původních druhů (5/2018).