Jak podpořit růst a sklizeň vigny?

Vigna čínská (Vigna unguiculata), jedna z prastarých domestikovaných plodin, je exotická jednoletá luštěnina, která zřejmě pochází ze západní Afriky. Díky své odolnosti, toleranci k písečným půdám i nenáročnosti na zálivku je dnes významnou plodinou v polopouštních oblastech, jak v Africe, tak i v jiných částech světa. Nevyžaduje velkou péči a její symbiotické bakterie, které jsou schopné získávat vzdušný dusík, jí zařídí potřebné živiny. Význam vigny navíc v dnešní době vzrůstá kvůli globálnímu oteplování, které na řadě míst nepříznivě ovlivňuje klima.

Navzdory své nenáročnosti je růst i výnos vigny ovlivňován různými nepříznivými faktory. Proto může být užitečné přidávání mikroorganismů, jako jsou například bakterie podporující růst rostlin nebo houby, které rozvíjejí arbuskulární mykorhizu. Tyto mikroorganismy mohou zlepšit úrodnost půdy i schopnost rostlin tolerovat působení nepříznivých podmínek prostředí. Tímto způsobem mikroorganismy zvyšují sklizeň plodiny udržitelným a přírodě vstřícným způsobem.

Miroslav Vosátka z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a jeho spolupracovníci ve svém novém výzkumu ověřili, jaký vliv mají na produkci vigny čínské bakterie podporující růst rostlin Pseudomonas libanensis TR1 a houba arbuskulární mykorhizy Rhizophagus irregularis BEG140. Uspořádali experiment, v němž semena vigny obalovali v různých směsích s těmito mikroorganismy. Výsledky ukázaly, že na růst biomasy vigny a její výnos má příznivý vliv použití povlaku s bakterií Pseudomonas libanensis TR1. Naopak použití povlaku s houbou Rhizophagus irregularis BEG140 anebo povlaku s kombinací obou mikroorganismů nemělo na růst a výnos vigny žádný vliv.

Semena vigny čínské. Kredit: Toby Hudson / Wikimedia Commons.

Ma, Y., Látr, A., Rocha, I., Freitas, H., Vosátka, M., Oliveira, R. S. 2019. Delivery of Inoculum of Rhizophagus irregularis via Seed Coating in Combination with Pseudomonas libanensis for Cowpea Production. Agronomy 9: 33.

DOI: 10.3390/agronomy9010033

Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. (miroslav.vosatka at ibot.cas.cz)