Ze světové vědy: Jak měsíček lékařský chrání rajčata před škůdci?

Jak jistě ví každý zkušený pěstitel rajčat, pokud své rostliny pěstuje společně s měsíčkem lékařským, chrání je tím před nepříjemnými molicemi. Nejde přitom o nějakou legendu, tento postup podle všeho skutečně funguje. V nedávné vědecké studii to potvrdil i tým britských badatelů.

Molice představují jednoho z nejhorších škůdců rajčat i řady dalších pěstovaných rostlin. Sají na rostlinách, a co je ještě horší, přenášejí při tom řadu nebezpečných mikroorganismů a virů. Niall Conboy z Newcastle University a jeho spolupracovníci tvrdí, že ochrana poskytovaná rajčatům měsíčky je založená na vypouštění repelentních látek. Klíčovou roli přitom hraje cyklický terpen limonen, což je těkavá kapalina, která sama o sobě extrémně silně voní po pomerančích a je ve vysokém množství zastoupená například právě v kůře řady citrusových plodů. Vědci uznali, že v tomto případě měla tradovaná zkušenost reálný základ.

Badatelé zjistili a ověřili v experimentech, že limonen z měsíčku molice podle očekávání nezabíjí, jenom je velmi účinně odpuzuje. To je ve skutečnosti velmi významné, protože u molic se v takovém případě nerozvíjí rezistence vůči této látce, jak by tomu nepochybně bylo u nějakého insekticidu. Proto pěstitelům postačuje vysít pár měsíčků mezi rajčata. Podobného účinku by rovněž dosáhli, kdyby k rajčatům umístili nádobky se samotným limonenem anebo jej rozprášili do vzduchu.

Conboy s kolegy jsou přesvědčeni, že bude možné vyvinout přípravek založený na limonenu, který by byl podobný osvěžovači vzduchu, a také by se stejně používal. Již dnes je ostatně limonen oblíbenou složkou osvěžovačů vzduchu a různých vůní. Když pěstitelé s takovým přípravkem „osvěží“ vnitřek skleníku s rajčaty, nejen tím vypudí molice, ale také zařídí příjemnou vůni po citrusech. Velkou výhodou je i to, že limonen je snadno dostupný, levný a není nebezpečný životnímu prostředí. Jeho aplikace proti molicím by byla mnohem méně riziková, nežli v případě pesticidů.

Vědci hodlají v budoucnu testovat i jiné druhy rostlin, jejichž látky by odpuzovaly další významné škůdce rajčat, především svilušky a třásněnky. Kromě „osvěžovačů“ by mohly vzniknout i směsi vhodných doprovodných rostlin, které by se nabízely přímo se semeny či sazenicemi rajčat, jako alternativní způsob ochrany před škůdci.

Měsíček. Kredit: TeunSpaans / Wikimedia Commons.

Conboy et al. 2019. Companion planting with French marigolds protects tomato plants from glasshouse whiteflies through the emission of airborne limonene. PLoS ONE online 1. 3. 2019.

DOI: 10.1371/journal.pone.0213071