Jak se do lesa volá…

Jak se do lesa volá… je název nové brožury o hospodaření v našich lesích, kterou editoval Petr Petřík z Botanického ústavu a která vyšla v nakladatelství Academia v edici Strategie AV21. Vznikla v rámci aktivity programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.

Zájemcům z odborných kruhů i z řad veřejnosti v přístupné podobě podává základní informace o současné situaci a zdůvodňuje potřebu změny hospodaření v našich lesích. Na vzniku publikace se podíleli nejen odborníci z několika ústavů a pracovišť Akademie věd ČR, ale také lesničtí specialisté, či dokonce praktičtí lesníci*. Brožury jsou k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia nebo v elektronické podobě. Další brožury z této edice najdete na webu nakladatelství Academia.

* Botanický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Glopolis, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Etnologický ústav AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Glopolis, Ústav státu a práva AV ČR, Fakulta lesnická a dřevařská – ČZU v Praze a Sociologický ústav AV ČR.