Jak se sociální včely v Kamerunu dělí o nektar?

Sociálně žijící včely vytvářejí velké kolonie, které hrají významnou roli v celé řadě ekosystémů. Nejde přitom jen o to, že opylují květy mnoha druhů rostlin a jsou proto významné pro jejich rozmnožování. Svou přítomností zároveň značně ovlivňují chování a výběr květů u dalších opylovačů. Na jednom místě jich totiž bývá velký počet a spotřebují podstatnou část dostupných zdrojů v květech opylovaných rostlin.

Na řadě míst, především v teplých oblastech planety, spolu žije více druhů sociálních včel. V řadě případů přitom nejsou známé jejich potravní preference. Obzvláště se to týká tropických oblastí Afriky. Štěpán Janeček z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a z Univerzity Karlovy v Praze se s kolegy podílel na výzkumu potravního chování dvou druhů sociálních včel, které žijí ve velkých koloniích. Šlo o celosvětově rozšířenou včelu medonosnou (Apis mellifera) a africkou včelu Meliplebeia ogouensis, která nemá žihadlo. Badatelé sledovali jejich potravní chování během dvouletého období na celkem 7 druzích rostlin pohoří Bamenda v Kamerunu.

Oba tyto druhy včel jsou potravní generalisté, což znamená, že nejsou příliš vybíravé. Na sledovaném území se ale ve využití potravních zdrojů překrývají jen minimálně. Výsledky výzkumu vypovídají o tom, že tvrdá konkurence mezi těmito dvěma opylovači vede k rozdělení dostupných zdrojů.


Sociální včela rodu Meliplebeia. Kredit: Anders Croft / Flickr.

Tropek, R., Padyšáková, E., Janeček, Š. 2018. Floral Resources Partitioning by Two Co-occurring Eusocial Bees in an Afromontane Landscape. Sociobiology 65: 527–530.

DOI: 10.13102/sociobiology.v65i3.2824

Kontakt: Mgr. Štěpán Janeček Ph.D. (janecek.stepan at centrum.cz)