S-plot: nová databáze globální vegetace

Podle nové studie, která vyšla v prestižním časopise Nature Ecology & Evolution, můžeme rozmanitost vegetace na Zemi popsat na základě několika vlastností každého druhu. Na výzkumu pracovalo více než 100 vědců z celého světa včetně pracovníků Botanického ústavu AV ČR, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a České zemědělské univerzity. Jeho základem bylo vybudování globální vegetační databáze s více než 1,1 milionem kompletních vegetačních záznamů rostlinných druhů ze všech suchozemských ekosystémů.

V současnosti je vědě známo asi 390 000 druhů rostlin. V průběhu evoluce si každý druh v reakci na vnější faktory na své lokalitě vyvinul velmi odlišné vlastnosti. Mezi tyto tzv. funkční vlastnosti patří velikost rostliny, tloušťka nebo chemické složení listů. „Ty přímo ovlivňují ekosystémovou funkci rostliny, jako například to, kolik vyprodukuje biomasy“, říká v tiskové zprávě vedoucí autor článku profesor Helge Bruelheide z ústavu iDiv v Halle-Leipzig. „Dosud vědci zkoumali tyto vlastnosti na jednotlivých rostlinných druzích, ale ty se jen vzácně vyskytují samy, neboť žijí v rostlinných společenstvech“, pokračuje Bruelheide. Proto jsou zapotřebí databáze, které obsahují informace o všech druzích na dané lokalitě.

Tomáš Černý (ČZU), Petr Petřík (BÚ), Jiří Doležal (BÚ) a Jan Altman (BÚ) shromáždili více než čtyři tisíce většinou publikovaných, přesto špatně dostupných dat z Korejského poloostrova, které následně převedli do databáze. Tím světu zpřístupnili důležité informace o vegetačním bohatství a druhové rozmanitosti rostlin této významné oblasti lesů mírného pásma. „Právě tato oblast hostí několikanásobné množství druhů dřevin než celá Evropa dohromady“, říkají správci korejské databáze lesních záznamů T. Černý a P. Petřík. „Během deseti let jsme nashromáždili materiál, který je unikátní a výrazně tak doplňuje předchozí databázi.“

„Na rozdíl od běžně rozšířeného názoru jsme zjistili, že teplota a srážky (makroklima) hrají pro druhové složení relativně omezenou roli ve srovnání s místními podmínkami. Je to dáno i našim detailním přístupem, který umožňují právě vegetační databáze zachycující druhové složení na desítkách metrů čtverečních, na rozdíl od dosud používaných hrubých síťových dat v makroekologických studiích. Další analýzy mohou pomoci při kalibraci dosud zjednodušujících klimatických modelů a umožní lépe předvídat důsledky globální změny klimatu, dodává P. Petřík.