Rychlé evoluční rozrůznění předků banánovníků a zázvorů

V tropech se daří mnoha různým skupinám cévnatých rostlin. A mnohé takové skupiny právě v tropech prodělaly na úsvitu své evoluční historie rychlé rozrůznění, při němž v evolučně velmi krátkém čase vznikl větší počet dílčích linií, které dnes skupinu tvoří. Pro samotné rostliny je to úspěch, pro dnešní botaniky je to ale komplikace. Vzhledem k rychlému rozrůznění linií uvnitř skupiny je dnes totiž obtížné rekonstruovat jejich evoluční historii.

Rychlé evoluční rozrůznění potkalo i rostliny ze skupiny řádu zázvorotvarých (Zingiberales), tedy banánovníky, zázvory a jejich široké příbuzenstvo. Dnes v této skupině rozlišujeme přibližně 110 rodů a více než 2 600 druhů. V řadě případů jde o velmi atraktivní rostliny podivuhodných tvarů a barev, které se pěstují jako okrasné. A některé rostliny této skupiny se staly významnými plodinami tropických a subtropických oblastí planety, ať už jde o rostliny pěstované kvůli ovoci, zelenině, technickému materiálu nebo třeba koření.

Roswitha Schmickl, která působí v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích a na Univerzitě Karlově v Praze, společně s dalšími kolegy uskutečnila fylogenetickou analýzu rostlin řádu zázvorotvarých na základě souboru molekulárních dat, který zahrnoval 378 jaderných genů a 78 oblastí kódujících proteiny z chloroplastového genomu rostlin. Oproti předchozím studiím jde o výrazně větší počet genů v analýze. Navzdory tomu ale jejich výsledky spíše potvrzují, že i přes velké množství molekulárních dat není možné spolehlivě rekonstruovat evoluční historii skupiny, pokud v určitém období došlo k rychlému a intenzivnímu rozrůzňování. Zdá se, že skupina zázvorotvarých rostlin prodělala ke konci období křídy doslova explozivní rozrůzňování linií, snad v důsledku společné evoluce s opylovači, kterými byli nejspíš různí obratlovci.


Jedna ze studovaných rostlin, banánovník Musa acuminata. Kredit: Miya.m / Wikimedia Commons.

Carlsen, M. M., Fér, T., Schmickl, R., Leong-Škorničková, J., Newman, M., Kress, W. J. 2018. Resolving the rapid plant radiation of early diverging lineages in the tropical Zingiberales: Pushing the limits of genomic data. Molecular Phylogenetics and Evolution 128: 55–68.

DOI: 10.1016/j.ympev.2018.07.020

Kontakt: Roswitha Elisabeth Schmickl, Ph.D. (roswitha.schmickl at ibot.cas.cz)