Ondřej Vild z Botanického ústavu získal Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky

V úterý 16. října 2018 udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová významným vědcům Ceny Akademie věd ČR. Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce, dosažené za finanční podpory AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let, získal Ondřej Vild z Botanického ústavu za práci s názvem Obnova rostlinné biodiverzity tradičně obhospodařovaných lesů.

Výzkum Ondřeje Vilda je zaměřen na obnovu mizející biodiverzity temperátních lesů. Hlavním nástrojem je aplikace tradičních metod hospodaření, jež byly velkoplošně používány po dlouhá staletí a prokazatelně přispívaly k udržování vysoké biodiverzity lesů na krajinné úrovni. Metody obnovy biodiverzity systematicky testuje formou dlouhodobých terénních experimentů, jejichž výsledky publikoval v několika článcích. Dva z nich ukazují pozitivní vliv obnovy pařezení na návrat ohrožených druhů rostlin; pařezení – pravidelné mýcení listnatého lesa v krátkých intervalech – bylo v minulosti hlavním typem hospodaření v nížinných oblastech Evropy. Další prezentuje výsledky dlouhodobého experimentu zaměřeného na hrabání opadu, které bylo rovněž rozšířenou formou tradičního využívání lesa. A ještě jiný dokládá paradoxně pozitivní vliv lesní zvěře na biodiverzitu vegetace, což může souviset s adaptací lesních ekosystémů na dlouhodobý vliv dříve běžné lesní pastvy.

O dalších udělených cenách se dovíte zde.