Pátrání po řasách, které vylučují biopolymery

Mikroskopické druhy řas a sinic, které bývají označovány jako „mikrořasy“, se stávají cenným průmyslovým zdrojem řady hodnotných látek. Lidé využívají mořské řasy už velmi dlouho a od druhé poloviny minulého století představují významný zdroj mnohých chemikálií. Poskytují nám například omega-3 mastné kyseliny, proteiny, karotenoidy, steroly, vitamíny a další látky, které jsou zajímavé pro komerční využití.

Odborníci také vědí, že mikrořasy mohou do okolí vylučovat biopolymery. Bývají to látky konzistence slizu, například polysacharidy anebo polysacharidy spojené s proteiny do podoby glykoproteinů. Hlavní úlohou těchto látek je chránit buňky mikrořas před nepříznivými vlivy prostředí. Jednotlivé druhy mikrořas se přitom v produkci biopolymerů do okolí mohou značně lišit. Biopolymery mikrořas jsou slibné pro široké využití, od aplikací v chemickém a kosmetickém průmyslu až po medicínu. Jsou to účinné stabilizátory pěn či emulzí, a mají také antivirové i antibakteriální účinky. Produkce biopolymerů a povaha těchto látek je ale u řady mikrořas stále jen málo prozkoumaná.

Jaromír Lukavský a Vladislav Cepák z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni společně s kolegy z Chemického ústavu SAV v Bratislavě prostudovali produkci biopolymerů do živného roztoku u celkem 17 různých druhů mikrořas. Výsledky jejich průzkumu ukazují, že produkce těchto biopolymerů a obsah uhlovodíků i proteinů v těchto látkách se mezi zkoumanými druhy značně liší. V rámci výzkumu vytipovali jako významné producenty biopolymerů mikrořasy Chlorosarcinopsis sp., Klebsormidium flaccidum, Dictyosphaerium chlorelloides a Dictyosphaerium cf. tetrachotomum. Tyto mikrořasy chtějí v budoucnu podrobit detailnějšímu výzkumu chemie biopolymerů i jejich potenciální biologické aktivity.

Klebsormidium flaccidum. Kredit: CCALA / BU AV ČR.

Halaj, M., Chválová, B., Cepák, V., Lukavský J., Capek, P. 2018. Searching for microalgal species producing extracellular biopolymers. Chemical Papers 72: 2673–2678.

Kontakt: RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. (jaromir.lukavsky at ibot.cas.cz)