Botanický ústav hostil prestižní letní školu geostatistiky

Poslední srpnový týden byl v průhonickém zámku (sídle Botanického ústavu AV ČR) ve znamení statistiky, programování a geografických informačních systémů (GIS). Konal se zde totiž 13. ročník prestižního mezinárodního kurzu GEOSTAT zaměřeného na časoprostorové výpočty v přírodních vědách s využitím volně dostupného, nekomerčního software. Tým lektorů byl sestaven z hvězdných osobností, které udávají směr svému oboru na světové úrovni.

Šedesát pět účastníků z dvaceti zemí světa mělo možnost si prakticky vyzkoušet například nové implementace geoinformačních nástrojů v prostředí R software pod vedením Edzera Pebesmy či Rogera Bivanda. Ti jsou autory světově nejpoužívanějších nástrojů a geoalgoritmů v prostředí R. O novinky a triky se podělila i skupina kolem Marukuse Netelera, který je hlavním představitelem a autorem mnoha nástrojů v prostředí GRASS GIS. Tomislav Hengl pak představil metody paralelizace a dlaždicových výpočtů při výpočtech s velkými daty či nejnovější implementace algoritmu Random Forest v geostatistice a R.

V průběhu nabitého týdne proběhlo také oficiální uvedení nové knihy Geocomputation with R1 autorů Robina Lovelace, Jakuba Nowosada a Jannese Muenchowa. Kniha je volně dostupná online, nabitá praktickými příklady a ukázkami nejnovějších technik a postupů v geostatistice a geonformatice s využitím volně dostupného, nekomerčního software.

Akce byla završena slavnostním předáním ceny Rogeru Bivandovi za celoživotní přínos oboru, tvorbu a šíření volně dostupných nekomerčních nástrojů v geoinformatice.

Čeští účastníci byli na letní škole hojně zastoupeni nejen reprezentací Oddělení GIS a DPZ Botanického ústavu AV ČR.


Foto Matěj Man

1)  https://geocompr.robinlovelace.net/