Jak horizontální růst rostlin ovlivňuje jejich ekologii?

Funkční ekologie rostlin se zabývá funkčními vlastnostmi rostlin a jejich vztahem k podmínkám prostředí. Doposud dávala funkční ekologie přednost vlastnostem spojenými s listy nebo s jemnými kořeny a z velké části opomíjela další podzemní znaky. Jejich zahrnutí by přitom mohlo podstatně zvýšit naše pochopení ekologie rostlin a jejich vztahu k prostředí.

Jitka Klimešová, Jana Martínková a Tomáš Herben z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a Univerzity Karlovy v Praze se ve své nové vědecké studii věnovali právě takovému opomíjenému znaku. Zajímaly je horizontální části, které spojují jednotlivé ramety, tedy části klonu, které se mohou osamostatnit. Podle autorů studie hrají tyto horizontální části rostlin významnou roli v konkurenci, vegetativním množení, získávání živin a v obnovování rostlin po poranění.

Jednou z hlavních funkcí horizontálních částí klonálních rostlin je zajistit rostlině přežití v prostředí, v němž se vyskytuje. Přinejmenším v mírném pásu mají klonální rostliny velkou výhodu v konkurenci s ostatními druhy. Podle autorů přitom nehraje roli výška rostlin, protože klonální rostliny nebývají vyšší, než jejich neklonální sousedi, zato jejich schopnost obsazovat okolní prostor. Výhodou tedy zřejmě je samotný horizontální růst. Ten může rostlinám také umožňovat podporu nově vzniklých částí klonu, často v souvislosti se sdílením živin mezi nimi jednotlivými částmi klonu. Horizontální růst rovněž může zmírňovat negativní dopady vnitrodruhové konkurence. Do budoucna bude přínosné detailně studovat vlastnosti horizontálních částí klonálních rostlin a to, jak ovlivňují ekologii jednotlivých druhů rostlin.

Porovnání neklonálních a klonálních rostlin v konkurenci. Kredit: Klimešová et al. (2018).

Klimešová, J., Martínková, J., Herben, T. 2018. Horizontal growth: An overlooked dimension in plant trait space. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 32: 18–21.

DOI: 10.1016/j.ppees.2018.02.002

Kontakt: RNDr. Jana Martínková, Ph.D. (jana.martinkova at ibot.cas.cz)