Jak půda ovlivňuje invazní netýkavky a netýkavky půdu?

V poslední době se invaze rostlin často zkoumají v souvislosti s jejich vztahem k půdě. Rostliny mohou ovlivňovat vlastnosti půdy a takto pozměněná půda pak zase může působit na růst rostlin. Takový mechanismus zpětné vazby v prostředí byl prozkoumán u některých invazních rostlin, ale u netýkavek zatím nikoliv.

Jednoletá bylina netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) je jednou z nejvíce rozšířených invazních rostlin ve střední Evropě. Pochází z Asie a dokáže proniknout na rozmanitá stanoviště od center měst a rumišť, přes parky a zahrady až po okraje vod a lesy. V krajině se šíří rychle, k čemuž přispívá schopnost netýkavky vystřelovat semena z plodů, které jsou citlivé na dotek. Ve střední Evropě se objevují i další nepůvodní druhy rodu netýkavka, včetně invazní netýkavky žláznaté.

Anna Florianová a Zuzana Münzbergová z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a také Univerzity Karlovy v Praze proto uspořádaly experiment, v němž sledovaly vztah mezi rostlinami a půdou u čtyř druhů nepůvodních netýkavek – invazní netýkavky malokvěté a tří dalších druhů netýkavek, které u nás invazní nejsou.

Netýkavky pěstovaly v různých podmínkách prostředí (různá míra zastínění a různá zálivka), a to buď v půdě, kde předem rostla anebo nerostla příslušná netýkavka. Z výsledků experimentu vyplývá, že na podobu vztahu mezi netýkavkami a půdou významně působí podmínky prostředí. Pokud netýkavky rostly v optimálních podmínkách, fungovala pozitivní zpětná vazba mezi rostlinami a půdou, tj. netýkavky rostly lépe v půdě, ve které již tyto netýkavky rostly, než v půdě neovlivněné netýkavkami. V méně příznivých podmínkách ale tento vztah mezi netýkavkami a půdou mizel nebo se dokonce objevila negativní zpětná vazba, kdy netýkavky rostly hůře v půdě, v níž předtím rostly rostliny stejného druhu.

Netýkavka malokvětá. Kredit: André Karwath / Wikimedia Commons.

Florianová, A., Münzbergová, Z. 2018. The intensity of intraspecific plant-soil feedbacks in alien Impatiens species depends on the environment. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 32: 56–64.

DOI: 10.1016/j.ppees.2018.04.004

Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (zuzana.munzbergova at natur.cuni.cz)