Reakce rostlin na nepříznivé podmínky mohou překvapit

Pokud se rostliny dovedou vyrovnávat s relativně rychlými změnami prostředí, mají v proměnlivém světě velkou výhodu. Některé reakce rostlin na nepříznivé podmínky jsou předvídatelné, některé však mohou překvapit.

Gianluigi Ottaviani z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho kolega prostudovali vlastnosti dvou běžně rozšířených vytrvalých rostlin s oddenky, které obývají žulové výchozy v jihozápadní Austrálii. Území jihozápadní Austrálie je geologicky velmi staré a nesmírně druhově pestré. Je chudé na živiny a naopak bohaté na požáry. K pestrosti zdejší přírody přispívají žulové výchozy, které tvoří v krajině geologické „ostrovy“ a útočiště pro řadu vzácných druhů.

Ke svému výzkumu si vybrali kapradinu Cheilanthes austrotenuifolia a modře kvetoucí bylinu Stypandra glauca a sledovali, jak reagují na faktory prostředí související se suchem. Výzkum probíhal na celkem sedmi různých žulových výchozech. Vybrali si je tak, aby představovaly gradient sucha, od středně vlhkého jihozápadu území, kde spadne asi 1 100 mm srážek ročně, po pouštní severovýchod s asi 300 mm srážek ročně.

V rámci jednotlivých žulových výchozů rostly na sušších místech nižší rostliny, které lépe šetří vodou, protože jejich listy mají nižší vodní ztráty. Avšak na úrovni celého studovaného srážkového gradientu, rostly na sušších žulových výchozech překvapivě rostliny, které s vodou šetří naopak méně. Autoři výzkumu to vysvětlují tak, že rostliny stejného druhu v extrémnějších oblastech sázejí na rychlejší růst, který je náročnější na spotřebu vody, ovšem umožňuje rostlinám dozrát během kratšího příznivého období. Díky této strategii se zde rostlinám daří vyhýbat se klimaticky nepříznivým obdobím sezóny, které pak přečkávají „zatažené“ pod zemí ve svých oddencích.

Kapradina Cheilanthes austrotenuifolia, poblíž Canberry v Austrálii. Kredit: Donald Hobern / Wikimedia Commons.

Ottaviani, G., Keppel, G. 2018. Contrasting intraspecific foliar trait responses to stressful conditions of two rhizomatous granite outcrop species at different scales in southwestern Australia. Austral Ecology 43: 249–256.

DOI: 10.1111/aec.12571

Kontakt: Gianluigi Ottaviani (gianluigi.ottaviani at gmail.com)