Ze světové vědy: Rostliny komunikují pod zemí se svými sousedy

Rostliny obvykle vnímáme jako nehybné organismy, které sedí na jednom místě a širšího okolí si moc nevšímají. Ostře sledovaný výzkum botaniků švédské zemědělské univerzity Sveriges Lantbruksuniversitet se sídlem v Uppsale ale potvrdil, že rostliny vlastně vedou čilý společenský život a komunikují se svými sousedy prostřednictvím podzemních signálů.

Už nějaký čas víme, že si rostliny vyvinuly složitý systém chemické komunikace. Mnoho jejich vzkazů představují specifické chemické látky, které rostliny uvolní do půdy svými kořeny a kořeny jiných rostlin je zase zachytí. Aby Velemir Ninkovic a jeho spolupracovníci lépe pochopili vztah mezi nadzemními podněty a podzemní komunikaci rostlin, uspořádali zajímavý experiment se semenáčky kukuřice.

Badatelé semenáčky stresovali tím, že se jejich dotýkali, aby tím simulovali doteky listů sousedních rostlin. Po dotecích odebírali vzorky chemických látek, které semenáčky svými kořeny uvolňovaly do prostředí. Pak do roztoku těchto látek přenesli další semenáčky kukuřice a sledovali, jak budou růst. Vědci potvrdili, že byť i jen krátké dotyky rostlin nad zemí mohou vést k podzemní komunikaci, jejímž důsledkem pak je, že sousední rostliny změní svůj růst. Jak se zdá, rostliny sledují nadzemní mechanické podněty jako informaci, jestli jim v budoucnu bude hrozit konkurence s okolními rostlinami. A své sousedy o tom náležitě informují.

Schéma podzemní komunikace rostlin. Kredit: Elhakeem et al (2018).

Elhakeem, A., Markovic, D., Broberg, A., Anten, N. P. R., Ninkovic, V. (2018) Aboveground mechanical stimuli affect belowground plant-plant communication. PLoS ONE 13: e0195646.

DOI: 10.1371/journal.pone.0195646