Jan Kolář z BÚ získal Cenu rektora Masarykovy univerzity

Jan Kolář z Oddělení vegetační ekologie získal Cenu rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro vědce do 35 let. V Botanickém ústavu AV ČR se zabývá modelováním prehistorického lidského vlivu v přírodních ekosystémech.