O databázi květeny a vegetace v ČR s hlavním řešitelem projektu Pladias prof. Milanem Chytrým

„Na portálu Pladias si to svoje najdou jak odborníci, tak laici. Odborníci ocení zejména podrobné údaje o rozšíření rostlinných druhů a desítky různých biologických a ekologických vlastností uvedených u každého druhu, které jsou unikátním zdrojem dat pro vědecký výzkum. Laici využijí fotografie a další obrázky včetně detailů rostlinných orgánů, podle nichž lze rostliny snadno určit, a také interaktivní mapy rozšíření, “ říká v rozhovoru s Jitkou Klimešovou hlavní řešitel projektu Pladias prof. Milan Chytrý z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Na adrese www.pladias.cz byla zpřístupněna databáze české flóry a vegetace, kterou vytvořili vědci z Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a z Katedry botaniky PřF Jihočeské univerzity. Jde o nejobsažnější a také nejspolehlivější databázi květeny a vegetace v ČR, protože všechny údaje jsou kriticky revidovány desítkami profesionálních botaniků a spolupracovníků.

Milane, napřed gratulace ke spuštění webu Pladias. Je to skvělý počin a i když jsem sledovala jeho vznik takříkajíc zevnitř, jako jeden ze spolupracovníků, jsem překvapená a potěšená, co vše obsahuje.  Kdy vznikla myšlenka takového informačního portálu a byla něčím inspirovaná?

Nápad vytvořit národní botanický informační portál vznikl při přípravě projektu Centra excelence Pladias v roce 2013. Cílem projektu je integrovat všechny hlavní botanické informace z našeho území, abychom je mohli snadno používat pro výzkum. Když už jsme se tehdy rozhodli investovat do této práce tolik času, považovali jsme za podstatné, aby shromážděné údaje mohla využívat i široká veřejnost, a to jak odborná, tak laická. Podobné informační portály existují v některých jiných zemích a jsou-li dobře udělány, poskytují neocenitelný zdroj informací. Pěkným příkladem je třeba německý vegetweb.de nebo francouzská tela-botanica.org.

Grantová agentura České republiky projekt Pladias už 5 let podporuje, ale všechny ty informace nebyly nashromážděny za 5 let. Dá se odhadnout, kolik člověkohodin práce se za tímto informačním portálem skrývá?

Příprava vlastního portálu a rozsáhlé webové databáze stála několik desítek tisíc hodin práce botaniků, programátorů a techniků. Pokud bychom ale uvažovali čas stovek botaniků strávených v blízké i dávnější minulosti při shromažďování dat prezentovaných na tomto portálu, tak se nebudeme bavit o „člověkohodinách“, ale o „člověkodesetiletích“, pokud ne přímo o „člověkostoletích“.

Kdo by měl mít podle tvého názoru z Pladiasu největší radost? Odborníci nebo laici? A z čeho máš největší radost ty?

Na portálu Pladias si to svoje najdou jak odborníci, tak laici. Odborníci ocení zejména podrobné údaje o rozšíření rostlinných druhů a desítky různých biologických a ekologických vlastností uvedených u každého druhu, které jsou unikátním zdrojem dat pro vědecký výzkum. Laici využijí fotografie a další obrázky včetně detailů rostlinných orgánů, podle nichž lze rostliny snadno určit, a také interaktivní mapy rozšíření. A já mám největší radost z toho, že se to celé povedlo. Byl to hodně ambiciózní plán, jehož realizace vyžadovala perfektní spolupráci několika desítek lidí z různých institucí, kteří mají různé znalosti a zkušenostmi a měli i různé počáteční představy. Nebylo úplně triviální takový tým koordinovat, ale všichni byli naprosto skvělí, pracovali pro společnou věc s velkým nasazením a bylo opravdu velké potěšení na tomto projektu pracovat. Všem bych chtěl moc poděkovat – jsou uvedení na http://pladias.ibot.cas.cz/homepage/contact.

Je Pladias živý a bude se dál vyvíjet? Bude práce na něm pokračovat?

Pladias je projektem pro tvorbu infrastruktury, která by měla dále sloužit po ukončení projektu, tj. po 31. prosinci 2018. Je to něco podobného, jako když se v rámci jednoho většího investičního projektu vybuduje moderně vybavená laboratoř, která bude využívána pro výzkum po dobu několika dalších let. Databáze a informační portál Pladiasu jsou konstruovány tak, aby i po skončení projektu mohly být snadno obsluhovány, aby se do nich mohla doplňovat další data, která se budou dynamicky zobrazovat na webu a využívat pro různé projekty. A máme i konkrétní plány na další rozvoj, ty ale budou záviset na úspěšnosti členů našeho týmu v budoucích grantových soutěžích.

Děkuji za rozhovor a ať se to daří!

Ptala se Jitka Klimešová