O výzkumu vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači v Kamerunu

Studio 6 České televize odvysílalo rozhovor o výzkumu vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači, na kterém se podílejí i vědci z Botanického ústavu AV ČR. Pořad můžete zhlédnout zde.