Vhodná politika pomáhá v boji proti invazím okrasných rostlin

Lidé z celého světa milují okrasné rostliny. Rádi ve své blízkosti pěstují zajímavé druhy, ať už domácích nebo exotických rostlin. Globální obchod s okrasnými rostlinami proto představuje jednu z hlavních cest, kterou se nepůvodní druhy šíří do nových oblastí. Druhy cizího původu často představují většinu nabídky firem, které se zabývají obchodem s okrasnými rostlinami. Některé z těchto nepůvodních druhů přitom využijí nabízenou příležitost a zahájí invazi.

Jan Pergl a Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se jako členové početného mezinárodního týmu odborníků, který se sešel v roce 2016 při workshopu na půdě BÚ, rozhodli zhodnotit opatření a politické kroky, kterými se jednotlivé země snaží čelit riziku invazního šíření okrasných rostlin. Zaměřili se na publikované doklady o účinnosti čtyř politických nástrojů, které snižují riziko invaze okrasných rostlin.

Prvním z těchto nástrojů je omezování dovozu okrasných rostlin, které působí již před hranicemi daného státu. Účinnost toho postupu závisí na hodnocení rizik spojených s introdukcí jednotlivých druhů a na ochotě firem spolupracovat. V tomto směru existují dva přístupy. Evropské země často používají seznamy zakázaných druhů (tzv. blacklists), které se nesmějí dovážet. Některé ze zemí, které jsou rostlinnými invazemi velmi těžce zasažené, jako je Austrálie nebo Nový Zéland, používají seznamy povolených druhů (tzv. whitelists). Žádné jiné druhy se tam dovážet nesmějí.

Další možnost představují zákazy prodeje rizikových druhů na území státu. Účinnost tohoto opatření je však nepřímo úměrná míře rozšíření dotyčného druhu. Firmy navíc proti takovým zákazům často silně brojí. Třetím nástrojem jsou pravidla pro firmy, které obchodují s okrasnými rostlinami. Jejich účinnost limitují omezené možnosti veřejné kontroly jejich aktivit. Významnou roli může hrát i čtvrtý z nástrojů, vzdělávání zákazníků. Když zákazníci změní názor a nebudou požadovat rizikové druhy rostlin, přestanou mít firmy důvod s takovými druhy obchodovat. Vzdělávání veřejnosti má proto velký potenciál v boji proti invazním rostlinám a nejen těm okrasným.

Okrasné druhy rostlin představují riziko invaze. Kredit: ARS / USDA.

Hulme, P. E., Brundu, G., Carboni, M., Dehnen-Schmutz, K., Dullinger, S., Early, R., Essl, F., González-Moreno, P., Groom, Q. J., Kueffer, C., Kühn, I., Maurel, N., Novoa, A., Pergl, J., Pyšek, P., Seebens, H., Tanner, R., Touza, J. M., van Kleunen, M., Verbrugge, L. N. H. 2017. Integrating invasive species policies across ornamental horticulture supply chains to prevent plant invasions. Journal of Applied Ecology 55: 92–98.

DOI: 10.1111/1365-2664.12953

Kontakt:

Ing. Jan Pergl, PhD (jan.pergl at ibot.cas.cz)

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)