Výzkum symbiotických hub pomůže obnově porostů pikonie ve vavřínovém lese

Návštěvníci Azorských ostrovů mají možnost se setkat s porosty takzvané Laurisilvy, čili Vavřínového lesa. Jde o zbytky pralesa, který dnes roste jen na Madeiře, Kanárech a Azorech. Často se v něm objevují endemity, tedy druhy, které nenajdete nikde jinde na světě.

Populárním endemitem Vavřínového lesa na Azorských ostrovů je keř z čeledi olivovníkovitých Picconia azorica. Místní mu říkají Pau-branco, neboli bílé dřevo, a rádi ho využívají v tradičních řemeslech při výrobě nábytku nebo výzdobě náboženských staveb. Velká obliba pikonie a s ní spojená intenzivní těžba bohužel vedla k jejímu ohrožení. Na většině Azorských ostrovů téměř vymřela.

Pro obnovu porostů pikonie i dalších druhů pralesa Laurisilvy jsou velmi významné takzvané arbuskulární mykorhizy. Jde o oboustranně výhodný vztah mezi rostlinou a houbou, do něhož vstupuje velká většina rostlin a houby ze skupiny Glomeromycota, které rostou na kořenech těchto rostlin. Dotyčné houby hrají klíčovou roli v uchycování semenáčků rostlin i ve fungování celého ekosystému. K pochopení interakcí mezi houbami a rostlinami je přitom nutná identifikace houbových partnerů.

Na arbuskulární mykorhizu pikonií se zaměřila Claudia Krüger z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se svými kolegy. Houby spojené s touto mykorrhizou prozkoumali vždy na dvou místech na dvou ostrovech Azor – São Miguel a Terceira. Objevili celkem 46 různých typů spor a pokusili se u každého z nich získat DNA. Povedlo se jim to u 18 typů z těchto typů. Po přečtení sekvencí pak badatelé mohli přiřadit nalezené mykorrhizní houby do pěti různých čeledí. Zastoupení čeledí mykorrzhizních hub se přitom mezi ostrovy São Miguel a Terceira lišilo.

Výsledky výzkumu ukázaly, že složení společenstev mykorrhizních hub na pikoniích se liší mezi ostrovy a také mezi porosty s různou historií. Jde o první studii mykorrhizních hub pikonií v jejich přirozeném prostředí. Po doplnění dalších informací bude možné tyto poznatky využít při plánování a provádění obnovy cenných lesních porostů na Azorech.

Picconia azorica. Kredit: Paulo Ventura Araújo (CC).

Melo, C. D., Luna, S., Krüger, C., Walker, C., Mendonça, D., Fonseca, H. M. A., Jaizme-Vega, M., Machado, A. C. 2018. Communities of arbuscular mycorrhizal fungi under Picconia azorica in native forests of Azores. Symbiosis 74: 43–54.

DOI: 10.1007/s13199-017-0487-2

Kontakt: Claudia Krüger (claudia.kruger at natur.cuni.cz)