Sucho a fragmentace mohou omezovat vstřebávání uhlíku v tropických lesích Bornea

Výzkum, na kterém se podílel Radim Hédl z Botanického ústavu AV ČR, poukázal na skutečnost, že ačkoli tropické lesy v současnosti pomáhají vstřebávat zvýšené koncentrace atmosférického uhlíku, tato jejich funkce může být vážně narušena vlivem sucha a fragmentací porostů. Studie o nedotčených lesích na Borneu, které v posledních 50 letech neustále rostly a odstraňovaly z atmosféry uhlík, byla dnes publikována v časopise Nature Communications.

Informace o vstřebávání uhlíku zatím z lesů tropické jihovýchodní Asie chyběly a tyto nové výsledky jsou konzistentní se současnými odhady růstu tropických lesů v Amazonii a Africe. Celkově tak doplňují obrázek o tropických lesích jako pantropickém sinku uhlíku. K tomuto poznatku byla využita data ze 71 trvalých ploch sledovaných mezi lety 1958 a 2015. V nedotčených lesích za dané období narůstala nadzemní biomasa, avšak tento přírodní sink uhlíku je citlivý na změny klimatu a hospodaření v krajině. Jde o fragmentaci lesů vlivem činnosti člověka a klimatický jev El Niňo v letech 1997–1998, kdy lesy na Borneu naopak uvolňovaly uhlík. Do velké míry za to mohla zvýšená mortalita stromů.

Qie L. et al. (2017). Long-term carbon sink in Borneo’s forests halted by drought and vulnerable to edge effects. Nature Communications 8: 1966.

DOI: 10.1038/s41467-017-01997-0

Bližší informace: Mgr. Radim Hédl, Ph.D. (radim.hedl@ibot.cas.cz)