Kosmopolitní rákos pomáhá zkoumat globální změnu klimatu

V dnešní době je globální změna klimatu jednou z největších výzev pro odborníky na ekologii. Snaží se pochopit, předpovídat, a také co nejlépe reagovat na důsledky probíhajících klimatických změn. Pro výzkum těchto procesů jsou jako modelové organismy vhodné kosmopolitní druhy, tedy organismy, které se vyskytují prakticky po celém světě a přitom náležejí k jedinému druhu.

V naší flóře je typickým představitelem takového kosmopolitního druhu rákos obecný (Phragmites australis). Rákos je mohutná tráva, která je často dominantní v místech, kde roste, a vytváří rozsáhlé porosty. Zároveň je pro rákos typická velká vnitrodruhová proměnlivost. Rostliny rákosu se dovedou přizpůsobit rozmanitým ekologickým podmínkám v různých místech svého obrovského areálu rozšíření, který se rozprostírá od chladných oblastí severní polokoule, až po jižní Afriku a Nový Zéland na jižní polokouli. Z tohoto důvodu může rákos nabídnout zajímavý pohled na to, jak rostliny reagují na změny klimatu.

Petr Pyšek a Hana Skálová z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích společně s dalšími kolegy mezinárodního týmu dospěli ve své nové studii k závěru, že s postupujícími globálními změnami klimatu budou populace rákosů na různých místech světa čelit silnému selekčnímu tlaku. Výsledkem pak budou změny v rozšíření jednotlivých linií geneticky blízkých rákosů i změny jejich genetické výbavy. Autoři studie jsou také přesvědčeni, že by se rákos mohl stát velmi užitečným modelem pro předpovědi reakcí rostlin na globální vývoj klimatu a jeho následky, které budou postupně přicházet.

Genetické linie kosmopolitního rákosu. Kredit: Eller et al. 2017, Front. Plant. Sci. Evropské: středomořské (Med), evropského mírného pásu (EU), introdukované středomořské (NAint Delta), introdukované linie evropského mírného pásu (NAint M); východoasijské/australské: dosud nepopsané; severoamerické: Phragmites australis ssp. americanus; ostatní: dosud nepopsané;

Eller, F., Skálová, H., Caplan, J. S., Bhattarai, G. P., Burger, M. K., Cronin, J. T., Guo, W. Y., Hazelton, E. L. G., Kettenring, K. M., Lambertini, C., McCormick, M. K., Meyerson, L., A., Mozdzer, T. J., Pyšek, P., Sorrell, B. K., Whigham, D. F., Brix, H. 2017. Cosmopolitan Species As Models for Ecophysiological Responses to Global Change: The Common Reed Phragmites australis. Frontiers in Plant Science 8: 1833. Online 16. 11. 2017.

DOI: 10.3389/fpls.2017.01833

Kontakt: Prof. RNDr. Petr Pyšek CSc. (petr.pysek at ibot.cas.cz), RNDr. Hana Skálová CSc. (hana.skalova at ibot.cas.cz)