Cena Arnošta z Pardubic pro Jana Sudu

Univerzita Karlova při příležitosti 17. listopadu udělila Ceny Arnošta z Pardubic za vynikající vyučující a vzdělávací počiny třem laureátům. In memoriam byl v Karolinu oceněn za přínos světové vědě, pedagogické činnosti a popularizaci vědy Jan Suda, který působil na Přírodovědecké fakultě a v Botanickém ústavu AV ČR.