Invaze nepůvodních rostlin v lesích Evropy

V dnešním globálním světě se setkáváme s nepůvodními druhy rostlin téměř na každém kroku. Doopravdy zdatní vetřelci pronikají i do relativně nenarušených a zachovalých prostředí, jako jsou například lesy. Dnešní Evropa je poměrně hojně zalesněná – lesy představují asi jednu třetinu celkové rozlohy a jsou bezesporu velmi významné v mnoha ohledech. Doposud přitom neexistoval souhrnný přehled nepůvodních rostlin evropských lesů.Petr Pyšek a Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se stali součástí početného mezinárodního týmu odborníků, který zpracoval přehled výskytu nepůvodních rostlin v lesích Evropy. Použili k tomu data z více než 250 tisíc ploch, kde byla prozkoumána lesní vegetace, pocházejících z nedávno sestavené databáze European Vegetation Archive. Z nich vybrali 83 396 vhodných ploch, v nichž byla vegetace zaznamenána mezi lety 1970 až 2015. V těchto datech pak pátrali po nepůvodních druzích rostlin.

Badatelé tímto způsobem zachytili celkem 386 nepůvodních druhů rostlin v evropských lesích. Nejvíce (181 druhů) jich pocházelo z jiné oblasti Evropy, poté následovaly rostliny ze Severní Ameriky (109 druhů). Mezi nepůvodními rostlinami evropských lesů byly nejhojněji zastoupené dřeviny a velké keře (celkem 148 druhů). Výsledky studie ukazují, že lesy Evropy jsou náchylné k invazi cizích druhů rostlin. Platí to zejména v případě, kdy jsou lesy nějakým způsobem narušené, fragmentované a když jsou vystaveny přísunu velkého množství živin.


V evropských lesích se objevují i exotické druhy dubů. Kredit: CC0 Creative Commons.

Wagner, V. et al. 2017. Alien plant invasions in European woodlands. Diversity and Distributions 23: 969–981.

Kontakt: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)