Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky převzal Filip Kolář z Botanického ústavu AV ČR

Ve středu 4. 10. se konalo slavnostní předání Cen AV ČR ve Vile Lanna. Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce, dosažené za finanční podpory AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let, získal Filip Kolář z Botanického ústavu za práci s názvem Evoluce rostlin v odpovědi na čtvrtohorní klimatické změny.

Ústředním tématem výzkumu F. Koláře je časoprostorová dynamika vývoje flóry v temperátní Evropě a horách Jižní Ameriky v odezvě na změny klimatu ve čtvrtohorách. Pomocí spektra nových molekulárních metod kombinovaných s ekologickými a biogeografickými přístupy dokládá F. Kolář překvapivou dynamiku a rychlost evoluce rostlin. Jedna z jeho prací poukazuje na vznik nové endemické diverzity v severní Evropě, tedy území, které bylo ještě v geologicky velmi nedávné době pokryto kontinentálním ledovcem. Tato studie dokládá klíčovou účast evolučních mechanismů jako je alopatrická diferenciace, které se uplatňují v jižněji položených oblastech, ale v původně zaledněných oblastech, kde byl jejich vliv považován za zanedbatelný. Další ukazuje jako jedna z prvních studií na přežívání temperátních druhů rostlin napříč posledním zaledněním v severně položených oblastech střední Evropy (tedy mimo klasická mediteránní refugia) a také dokládá klíčovou roli těchto „severních“ populací při kolonizaci odledněných území dále na sever. F. Kolář publikoval také vůbec první fylogeografickou práci z vysokých tropických And založenou na populačně sbíraných vzorcích. Na rodu Loricaria ukázal klíčový vliv posunu niky při speciaci v těchto oblastech, patrně opět reflektující čtvrtohorní klimatické oscilace.

Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

O dalších udělených cenách se dovíte zde.