Kolik zelených krásnooček žije v České republice?

Krásnoočko najdeme v téměř každé učebnici přírodopisu pro základní školy. Víte ale, kolik jich v České republice žije druhů?

Krásnoočka, nebo také eugleny, jsou jednobuněční bičíkovci, převážně obyvatelé sladkých vod, často mívají chloroplasty a provozují fotosyntézu. Existují i druhy, které se nespoléhají na sluneční záření a živí se organickou stravou. A některé druhy krásnooček sice mají chloroplasty a mohou se živit fotosyntézou, přitom ale zvládají oba dva typy výživy, které střídají podle podmínek prostředí.

V mikroskopu se krásnoočka obvykle prozradí tím, podle čeho dostaly své jméno. Mají totiž světločivnou skvrnu, takzvané stigma, která funguje jako primitivní oko a bývá nápadně zbarvená. Před časem bylo pro vědce překvapením, když ze sekvencí DNA vyčetli, že krásnoočka jsou blízce příbuzná bičivkám, mezi které náležejí někteří obávaní paraziti, například původci spavé nemoci trypanozomy anebo ničivky, leishmanie.

Josef Juráň z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni sestavil aktuální přehled všech druhů fotosyntetických krásnooček, tedy krásnooček s chloroplasty, které žijí v České republice, společně s přehledem jejich ekologie, taxonomie a rozšíření. Během svého výzkumu prozkoumal více než 200 lokalit a prostudoval dostupné údaje v literatuře, pokrývající období od 19. století až do současnosti. V přehledu krásnooček ČR zahrnul celkem 284 druhů těchto zajímavých bičíkovců. Z nich bylo 52 druhů běžných, 44 vzácných, 120 druhů velmi vzácných a u 68 druhů zmiňovaných v literatuře se mu nepodařilo ověřit jejich současný výskyt v České republice.

Krásnoočko rodu Lepocinclis. Kredit: J. Juráň

Juráň, J. 2017. The checklist of photosynthetic euglenoids (order Euglenales) of the Czech Republic: ecology, taxonomy, distribution. Phytotaxa 317: 1-16.

DOI: 10.11646/phytotaxa.317.1.1

Kontakt: Mgr. Josef Juráň (juran.josef at seznam.cz)