Pozvánka na představení knihy Mecenáši Josefa Mánesa: Portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu

Zakladatelem Průhonického parku, který vlastní Botanický ústav AV ČR, byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, jenž také inicioval přestavbu Průhonického zámku. Proto právě v Rytířském sále Průhonického zámku bude v pondělí 25. září od 18:30 slavnostně představena kniha o rodu Silva Tarouců, kteří mimo jiné podporovali jednoho z největších českých malířů Josefa Mánesa. Akce se zúčastní kromě autora knihy profesora Štěpánka i potomci rodu Silva Tarouců a Její Excelence, velvyslankyně Portugalska v ČR Manuela Franco. O hudební doprovod se postará Zdena Košnarová.

Dějiny portugalské expanze se neomezují na objevné plavby. Stopy v oblasti kultury, vědy, spolupráce, mecenášství a podporování umění, zanechávají Portugalci a jejich potomci po celém světě dodnes. Portugalský rod Teles da Silva (místně známý jako Silva Tarouca), jenž působil především na poli diplomacie, politiky i jako mecenáši umění, významně přispěl k prohloubení česko-portugalských vztahů.

Kniha mapující činnost rodu Silva Tarouca vzešla ze záslužné badatelské práce Prof. Pavla Štěpánka, portugalisty a profesora dějin umění.