Jak studovat modularitu rostlin?

Rostliny se liší od drtivé většiny živočichů tím, že jsou stavěné modulárně. Je to, jako kdyby byly ze stavebnice, která obsahuje několik jednoduchých modulů. A ty se na těle rostliny neustále opakují. Právě modularita rostlin se těsně vztahuje k vlastnostem, které určují , jak rostlinné druhy přetrvávají na místě, kde rostou, jak obsazují prostor ve svém okolí, i k tomu, jak se vzpamatovávají po poranění.

Znaky, které souvisejí s uvedenými vlastnostmi, se ale obtížně studují. Gianluigi Ottaviani a jeho spolupracovníci z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a v Průhonicích ve své nové studii zhodnotili pořizování a zpracování srovnatelných údajů o znacích, které úzce souvisejí s modularitou rostlin. Tyto znaky pak umožní snadnější studium a popis toho, jak se rostliny vyrovnávají s poraněním, jak obsazují okolní prostor a jak na daném místě dále přetrvávají. Podle nich jde o významný a klíčový cíl současné funkční ekologie rostlin.

Badatelé soustředí pozornost především na délku života rostlin, jejich klonalitu, tedy schopnost vegetativního rozmnožování tvorbou dceřiných rostlin, a obnovování poraněných rostlin. Ottaviani s kolegy směřují své úsilí k vytvoření standardizovaných protokolů pro studium těchto znaků, které umožní shromáždit a využívat regionálně získané poznatky o těchto znacích v globálním měřítku. Výsledkem takového snažení pak bude větší pochopení úspěšnosti jednotlivých druhů rostlin, jejich ekologických strategií, a také toho, jak rostliny vytvářejí celá společenstva.

 


Ekologické funkce rostlin a jejich znaky, které souvisejí s modularitou rostlin. Kredit: Ottaviani et al. (2017).
(A) Přetrvávání na místě, dlouhověkost; (B) Obsazování prostoru, klonalita, šíření do stran, zmnožení; (C) Zotavení po poranění, obnova z pupenů, banka pupenů, ukládání zásob uhlovodanů; Květ, stonek, pupen, kořen

Ottaviani, G., Martínková, J., Herben, T., Pausas, J. G., Klimešová, J. 2017. On Plant Modularity Traits: Functions and Challenges. Trends in Plant Science 22: 648–651.

Kontakt: RNDr. Jana Martínková, Ph.D. (jana.martinkova at ibot.cas.cz)