Zvýší globální oteplování riziko křížení invazních rostlin s domácími?

Invazní druhy rostlin pronikají na nová místa po celém světě a přitom často dochází ke křížení s blízce příbuznými domácími druhy. Vznikají kříženci, kteří představují nové konkurenty pro domácí druhy a mohou být úspěšnější nejen ve srovnání s domácím, ale i s invazním rodičem. Samotné křížení také ohrožuje původní domácí druhy na genetické úrovni. Jejich genomy se mění.

Petr Pyšek a Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a jejich spolupracovníci z mezinárodního týmu zhodnotili, do jaké míry může křížení nepůvodních rostlin s domácími druhy urychlit globální oteplování. Použili k tomu skupinu 783 okrasných rostlin cizího původu, které se ještě neuchytily v Evropě, ale v jiných částech světa se již šíří. Z nich poté vybrali 34 vhodných druhů, k nimž přiřadili 173 evropských rostlin, náležejících ke stejným botanickým rodům. Nakonec s pomocí počítačových modelů prozkoumali, jak se budou měnit areály rozšíření vybraných druhů a s nimi i možnost vzájemného křížení, při třech různých scénářích budoucího vývoje klimatu.

Výsledky studie ukazují, že v prostředí s teplejším klimatem se budou exotické okrasné rostliny šířit, zatímco rozšíření domácích druhů zůstane stejné, nebo se zmenší. Průměrný překryv areálů rozšíření exotických a původních druhů se v důsledku globálního oteplení zmenší. Jednotlivé rody ale budou na oteplování klimatu reagovat různě. V některých případech se kvůli oteplování riziko křížení mezi exotickými a domácími druhy naopak značně zvýší. Do budoucna by tedy bylo vhodné křížení v těchto rizikových rodech sledovat.


Kříženci tamaryšků bývají v invazi obzvláště úspěšní. Kredit: CC0 Creative Commons.

Klonner, G., Dullinger, I., Wessely, J., Bossdorf, O., Carboni, M., Dawson, W., Essl, F., Gattringer, A., Haeuser, E., van Kleunen, M., Kreft, H., Moser, D., Pergl, J., Pyšek, P., Thuiller, W., Weigelt, P., Winter, M., Dullinger, S. 2017. Will climate change increase hybridization risk between potential plant invaders and their congeners in Europe? Diversity and Distributions 23: 934-943.

DOI: 10.1111/ddi.12578

Kontakt: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)