Ze světově vědy: Jak cestují mechy po planetě?

Polární oblasti na severní i jižní polokouli jsou sice velmi vzdálené naší každodenní zkušenosti, přesto je ale v globálním propojeném světě nemůžeme opomíjet. Nedávno si získala pozornost zajímavá studie mechů, které mají bizarní rozšíření, takzvané bipolární. Vyskytují se totiž zároveň jak u severního, tak u jižního pólu a mezi jejich populacemi jsou často ohromné vzdálenosti. Jak se takové druhy mohly rozšířit?

Antarktida kdysi bývala kvetoucím kontinentem, který si faunou a flórou nijak nezadal s ostatními kontinenty planety. Dnes je v Antarktidě pustina, kde rostou hlavně mechy. Téměř polovina druhů mechů v Antarktidě má přitom bipolární rozšíření. Rostou v chladných oblastech severní a jižní polokoule, přičemž v teplých oblastech nejsou ani na vrcholcích hor nebo jenom zcela výjimečně. Takové rozšíření organismů udivuje vědce už od dob Darwina a Wallaceho.

Prozkoumat původ bipolárního rozšíření mechů se nedávno rozhodli polární badatelé britského institutu British Antarctic Survey (BAS), Univerzity v Cambridgi a finské Univerzity v Turku. Odebrali přes 250 vzorků od 4 druhů ploníků (Polytrichum a Polytrichastrum) tak, aby pokryli jejich rozšíření po světě. Všechny studované druhy přitom rostou i v České republice.

Genetická analýza vzorků ploníků ukázala, že se tyto mechy nešíří po planetě postupně, ale dálkovými výsadky na velikou vzdálenost. Probíhá to zřejmě tak, že výtrus nebo nějaká jiná část mechu překoná rovník s pomocí větrů a proudění v atmosféře nebo třeba migrujících ptáků. Vedoucí výzkumu Elisabeth Biersma z BAS připouští, že překonání rovníku je pro mechy velice náročné. Podle jejich výsledků k tomu ale občas dojde a mechy založí nové populace na protilehlé polokouli planety.

A jakým směrem se vlastně ploníky po planetě pohybují? Tři ze čtyř zkoumaných druhů překročily rovník směrem ze severu na jih. Čtvrtý z nich, ploník jalovcový (Polytrichum juniperinum), je sice hojně rozšířený na severu, ale zřejmě vznikl na jižní polokouli a na sever se rozšířil v posledních statisících let.

Mech v Antarktidě. Kredit: British Antartic Survey.

Biersma, E. M. et al. 2017. Global biogeographic patterns in bipolar moss species. Royal Society Open Science 4: 170147.