Pátrání po křížencích rdestů v Turecku

Rdesty, odborně rod Potamogeton, jsou vytrvalé vodní rostliny, které rostou v čistších stojatých vodách i řekách. Dříve u nás rostly asi dvě desítky různých rdestů, ale řada z nich je teď vyhynulá či silně ohrožená. Mnohé rdesty jsou totiž velmi citlivé na vodní zákal a splachy živin. Znečištění vody a zvýšení množství živin nad únosnou míru naruší rovnováhu celého ekosystému a rdesty následně hynou.

Odborníci dnes ve světě rozlišují asi 70 druhů rdestů a 99 kříženců, kteří se nejčastěji vyskytují ve sladkovodních a brakických biotopech severní polokoule. Kvůli častému křížení se rdesty řadí mezi nejvíce rozmanité a zároveň také taxonomicky komplikované rody vodních rostlin. Obzvláště obtížné je rozpoznávání druhů takzvaných úzkolistých rdestů. Tyto rdesty mají zjednodušenou morfologickou stavbu a jsou i méně geneticky variabilní, takže je obtížné nalézt znaky, podle nichž by bylo možné tyto druhy rozlišovat.

Zdeněk Kaplan z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se s kolegy pustil do studia diverzity úzkolistých rdestů v Turecku. Nejprve v rozsáhlém terénním průzkumu mokřadů po celém Turecku pátrali po rostlinách, které neodpovídaly žádnému známému druhu rdestů. Pak vybrané rostliny podrobili detailním morfologickým a genetickým analýzám. Při tom objevili i několik kříženců, které dosud nebyly známy nejen z Turecka, ale ani z žádného jiného místa na světě.

Tímto způsobem se jim povedlo poprvé v Turecku odhalit dva křížence úzkolistých rdestů: P. obtusifolius × P. berchtoldii, čili křížence rdestu tupolistého se rdestem Berchtoldovým, a P. trichoides × P. berchtoldii, křížence rdestu vláskovitého se rdestem Berchtoldovým. Výskyt jednoho z rodičovských druhů, P. obtusifolius, přitom není v Turecku vůbec znám. Genetické analýzy tak odhalily, že se zde tento druh musel vyskytovat v minulosti, patrně v době, kdy klimatické podmínky v Turecku byly pro tento převážně severský druh příznivější. Rodičovský druh zde vyhynul, ale jeho geny přežily v jedné z hybridních rostlin. Výsledky studie tak ukazují, že výzkum kříženců může přinést významné informace nejen o současné, ale i dřívější a dnes již zaniklé biodiverzitě sledovaného území.

Rdest ostrolistý. Kredit: Christian Fischer / Wikimedia Commons.

Aykurt, C., Fehrer, J., Sari, D., Kaplan, Z., Gökhan Deniz, I., Aydemir, Esra, Imir, N. 2017. Hybridization between the linear-leaved Potamogeton species in Turkey. Aquatic Botany 141: 22-28.

DOI: 10.1016/j.aquabot.2017.05.005

Kontakt: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (kaplan at ibot.cas.cz)