Jaká je konkurence mezi rostlinami na střeše světa?

Když rostliny rostou v nenarušovaném prostředí s dostatkem živin, převládá mezi nimi podle klasických představ ekologů konkurence a prosadí se tam druhy, které jsou konkurenčně zdatné. Rostliny v  prostředí narušovaném různými vlivy, anebo tam, kde převládají nepříznivé faktory prostředí, by si zase měly spíše navzájem usnadňovat život. Podle některých názorů by to ale nemuselo být tak jednoduché a v doopravdy drsném prostředí by zase mezi rostlinami mohla převládnout řevnivost a konkurence.

Pierre Liancourt s Jiřím Doležalem z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jejich kolegové se rozhodli ověřit, jaká jsou vztahy u rostlin na „střeše světa“, v oblasti Himálaje. Ke svému výzkumu si vybrali pouštní krajinu ve vysoké nadmořské výšce, v indickém Ladáku. To je horská oblast, které se táhne v délce asi  600 kilometrů podél severozápadního okraje Himálaje. Vědci zde prozkoumali vztahy mezi společně rostoucími rostlinami v různých nadmořských výškách – od pouště až po porosty alpinské vegetace v nejvyšších nadmořských výškách, kde se ještě rostliny vyskytují. Brali v přitom úvahu pokryvnost vegetace a druhou bohatost, stejně jako pravděpodobnost a také početnost výskytu jednotlivých druhů.

Ve svém výzkumu dospěli k závěru, že pro rostliny v Himálajských chladných pouštích neplatí jednoduchý vztah, podle něhož by si rostliny v méně příznivém prostředí měly více vycházet vstříc. Potvrdili naopak hypotézu, podle které si rostliny více konkurují jak ve velice příznivém, tak i velice nepříznivém prostředí.

 
Obrázek: Jezero Tsomoriri v SZ Himálaji. Kredit: J. Doležal.

Liancourt, P., Le Bagousse-Pinguet, Y., Rixen, C., Doležal, J. 2017. SGH: stress or strain gradient hypothesis? Insights from an elevation gradient on the roof of the world. Annals of Botany online 21. 4. 2017.

DOI: 10.1093/aob/mcx037

Kontakt: Pierre Liancourt (pierre.liancourt at ibot.cas.cz)