Co ohrožuje pobřežnici jednokvětou?

Pobřežnice jednokvětá (Litorella uniflora) je velmi drobná obojživelná vodní rostlina, která miluje občas vysychající písečná dna mělkých jezer nebo rybníků s velmi čistou vodou. Ty jsou samozřejmě v dnešní době poměrně vzácné, takže na řadě míst svého výskytu v Evropě patří pobřežnice mezi ohrožené rostliny. Týká se to i České republiky, kde je v Červeném seznamu řazena mezi kriticky ohrožené druhy. Roste u nás už jenom na osmi lokalitách, většinou na rybnících Třeboňska, jihu Českomoravské vrchoviny a pak na jedné vodárenské nádrži v Brdech.

V České republice došlo od 50. let minulého století k dramatickému vymizení pobřežnice z řady míst. Odborníci vědí, že jí neprospěly především změny obhospodařování rybníků, která přinesly zatížení vod nadbytečnými živinami a následně velký pokles průhlednosti vody. Výskyt pobřežnice ale ovlivňují i další faktory. Andrea Kučerová z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni společně s kolegy z České zemědělské univerzity zkoumali takzvanou semennou banku, tedy zásobu semen pobřežnice v rybničních sedimentech, na dnešních i historických lokalitách této vzácné vodní rostlinky.

Semena objevili na všech současných lokalitách a rovněž na 60 procentech zkoumaných historických lokalit, kde pobřežnice rostla ještě v 70. letech minulého století. Na dnešních lokalitách počty semen pobřežnice závisely jak na velikosti populace, tak na frekvenci kvetení, na historických lokalitách byla semena nacházena jen velmi vzácně. Badatelé pak experimentovali se semeny pobřežnice a zjistili, že klíčí jen při povrchu půdy. Je to cenná informace pro ochranu této rostliny. Kromě nízké průhlednosti vody ji podle všeho ohrožuje i rychlé hromadění sedimentu na dně rybníků a také vynechávání kdysi pravidelného letnění, tj. ponechání rybníka přes léto bez vody. Právě na obnažených dnech může pobřežnice vykvést nebo se případně obnovit ze semenné banky.


Pobřežnice kvete jen při poklesu hladiny, nápadné jsou především samčí květy na dlouhých stopkách. Kredit: J. Kolář.

Kolář, J., Kučerová, A., Jakubec, P., Vymazal, J. 2017. Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch. in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination? Hydrobiologia online 7. 2. 2017.

DOI: 10.1007/s10750-017-3109-3

Kontakt: Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D. (andrea.kucerova at ibot.cas.cz)