Ze světové vědy: Vědci vystopovali lesy o rozloze 60 procent Austrálie

Na řadě míst světa jsou lesy pod tlakem lidských aktivit a postupně ubývají. Mezinárodnímu týmu, který vedli vědci z Organizace pro výživu a zemědělství FAO, se teď ale povedl husarský kousek, během něhož naopak objevili doposud opomíjené lesy o obrovské rozloze.

Provedli totiž analýzu celoplanetárního rozšíření lesních porostů, přičemž vystopovali lesy, s nimiž jsme doposud nepočítali. A nejsou to žádné trošky. Jean-François Bastin a jeho spolupracovníci objevili celkem 467 milionů hektarů doposud nezaznamenaných lesů, což odpovídá zhruba 60 procentům velikosti Austrálie. Tento objev zvýšil celkovou rozlohu lesů na naší planetě o velmi slušných 9 procent. Podle všeho teď významně posílí odhady množství uhlíku, který je na planetě uskladněný v rostlinách.

Vědci odhalili tyto úctyhodné rozlohy lesů v suchých oblastech rozmanitých klimatických zón po celém světě, kde vegetace trpí nedostatkem vody. Ukázalo se, že v těchto oblastech roste oproti dosavadním odhadům o 45 procent více lesů. Nově objevené lesy se rozkládají především v subsaharské Africe, ve Středomoří, centrální Indii, u pobřeží Austrálie, na západě Jižní Ameriky, v severovýchodní Brazílii, v severní Kolumbii, Venezuele, a také na severu boreálních lesů Kanady a Ruska.

V dnešní době se zdá být neuvěřitelné, že by se tak rozsáhlé porosty mohly skrývat před slídivým zrakem satelitů a dalších zobrazovacích zařízení. Právě tento typ lesů ale není úplně snadné objevit, protože bývají relativně řídké. Předešlé výzkumy rozlohy lesů také vycházely ze starších satelitních snímků s nízkým rozlišením. Bastin s kolegy oproti tomu použili satelitní snímky s vysokým rozlišením a řadu zkoumaných lokalit osobně navštívili, aby si ověřili interpretaci těchto snímků.


Příklad nově zmapovaného lesa v Austrálii. Kredit: TERN AusPlots.

Bastin, J. F. et al. 2017. The extent of forest in dryland biomes. Science 356: 635-638.

DOI: 10.1126/science.aam6527