Výstava Letokruhy v Návštěvnickém centru Průhonického parku

V Návštěvnickém centru Průhonického parku byla otevřena výstava Letokruhy. Potrvá do 9. 7. 2017.

První část výstavy návštěvníkům přiblíží, jak se pracuje s letokruhy u dřevin, druhá představí několik rostlin rostoucích ve vysokohorských oblastech La­dáku v indické části Himálaje, které také mají letokruhy a jsou ve většině případů dlouhověké. Na mikroskopických řezech uvidíte jak letokruhy, tak i různé anatomické zvláštnos­ti, které umožňují těmto rostlinám žít v extrémně drsných podmínkách – některé z nich patří mezi nej­výše rostoucí rostliny světa s výskytem i kolem 6 km nad mořem. Vědci z Botanického ústavu ve spolupráci s prof. Schweingruberem ze Švýcarska již mnoho let zkoumají jejich adaptace, rozšíření a reakci na klimatické změny.