Invazní netýkavka malokvětá potlačuje rostliny dubohabřin

Jednoletá netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) pochází ze střední Asie a v dnešní době se úspěšně prosazuje v Evropě, Severní Americe i jinde ve světě. Dokáže proniknout do různých typů prostředí, od vlhkých lesních zákoutí až po suchá rumiště kolem měst a nádraží, v Evropě představuje jednu z nejvíce rozšířených invazních rostlin. Jakým ale způsobem či do jaké míry ovlivňuje domácí druhy, to ještě stále není příliš jasné.

Anna Florianová a Zuzana Münzbergová z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a z Univerzity Karlovy se proto rozhodly vliv netýkavky malokvěté na původní vegetaci detailně prozkoumat. Vybraly si trvalé plochy v dubohabrových lesích poblíž středočeské přírodní rezervace Zvolská Homole. Právě tam jsou už lesy netýkavkou malokvětou masivně invadované, takže jsou velmi vhodné pro výzkum, který spočívá v odstraňování invazního druhu a pozorování toho, co se bude dít dál.

Badatelky na vybraných plochách odstraňovaly veškeré netýkavky malokvěté po dobu 4 let. Na stejném počtu ploch ponechaly porost plný netýkavek tak, jak vyrostl. Po zakončení experimentu zjišťovaly, jak se liší druhové složení vegetace na plochách s odstraněnými netýkavkami a na plochách bez tohoto zásahu. Na plochách bez netýkavek přibylo domácích druhů rostlin, nejvíce během prvních dvou let experimentu. Nejčastěji se to týkalo světlomilných rostlin menšího vzrůstu a druhů kvetoucích brzy na jaře, takže právě takové rostliny dubohabrových lesů potlačuje cizí netýkavka malokvětá nejsilněji, protože je v boji o světlo na začátku vegetační sezóny konkurenčně zdatnější.

Dobrou zprávou je, že původní porosty těchto lesů lze obnovit již za pár let. Stačí jenom odstranit invazní netýkavky malokvěté. Problém je v tom, že netýkavky rostou v lesích ve velmi vysokém počtu, takže je za současné situace prakticky nemožné je ekonomicky přijatelným způsobem z těchto lesů kompletně odstranit. Prozatím můžeme s netýkavkou bojovat v cenných územích malého rozsahu, kde může být reálné ji potlačit.

Netýkavka malokvětá Impatiens parviflora. Kredit: ArtMechanic / Wikimedia Commons.

Florianová A., Münzbergová Z. 2017. Invasive Impatiens parviflora has negative impact on native vegetation in oak-hornbeam forests. Flora 226: 10–16.

DOI: 10.1016/j.flora.2016.11.006

Kontakt: Mgr. Anna Florianová (ancaflorianova@centrum.cz)