Invaze nepůvodních druhů může vést k vymírání

V dnešní době narůstá tlak lidských aktivit na životní prostředí a organismy, které v něm žijí. Důsledkem toho se snižuje velikost populací jednotlivých druhů, což může vést až k jejich vymření. Lidé mohou způsobit vymření druhu například jeho intenzivním lovem či sběrem, závažným ovlivněním nebo přímo likvidací prostředí, kde se daný druh vyskytuje nebo také invazí nepůvodního druhu, který se může stát zničujícím konkurentem, predátorem nebo třeba patogenem domácích druhů.

Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích a jeho spolupracovníci shrnuli vliv invazních druhů na vymírání druhů, které jsou v daném území původní. Četná pozorování invazí nepůvodních rostlin, savců, plazů, ryb, měkkýšů, žížal a hmyzu podle nich ukazují, že nepůvodní predátoři, především savci, kteří si hledají kořist na invadovaném území, způsobují lokální vymírání původních druhů mnohem častěji, než nepůvodní konkurenti, což jsou nejčastěji rostliny nebo hmyz.

Podle dosavadních zkušeností jsou příchodem invazních druhů nejvíce zranitelné druhy omezené svým výskytem na ostrovy, zřejmě kvůli tomu, že během své evoluční historie nezažily podobné predátory a nemají vyvinuté mechanismy, s jejichž pomocí by mohly soužití s predátory zvládnout. Ostrovní druhy mají také problém v tom, že z ostrova obvykle nelze uniknout, takže jsou vydány cizím predátorům na milost a nemilost.

Poznatky získané během posledních desetiletí přesvědčivě ukazují, že nepůvodní druhy mohou svou přítomností způsobit lokální, a také úplné vymření domácích, často cenných endemických druhů, které se nevyskytují nikde jinde ve světě. Hrozbou pro biodiverzitu jsou především nepůvodní predátoři, jejichž invaze si proto zaslouží maximální pozornost.

Mezi obávané invazní predátory náleží i ženetka tečkovaná (Genetta genetta). Kredit: Steve Garvie.

Pyšek, P., Blackburn, T. M., García-Berthou, E., Perglová, I., Rabitsch, W. 2017. Displacement and Local Extinction of Native and Endemic Species. In: Vilà, M. & Hulme, P. E. (eds) Impact of Biological Invasions on Ecosystem Services, pp. 157-175, Springer.

Kontakt: prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)