Jak propojit vědu s rozhodovacími procesy?

Botanický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář probíhající pod záštitou Strategie AV 21, který pořádá Biologické centrum AV ČR ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR a Mikrobiologickým ústavem AV ČR. Seminář bude zaměřen na význam půdy a vody s důrazem na strategii předávání informací a komunikaci s představiteli s rozhodujícími pravomocemi a s veřejností. Setkání se bude konat v Českých Budějovicích v pátek 19. května 2017.

Úvodní slovo pronese prof. Bedřich Moldan (COŽP UK) a prof. Jan Frouz (BC AV ČR), pozváni jsou zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a dále přední světoví odborníci v oblasti půdní vědy (G. Guggenberger a Y. Kuzyakov z Německa, O. Schmidt z Irska a S. Zechmeister-Boltenstern z Rakouska). Během panelové diskuse budete moci klást řečníkům dotazy.

Setkání se koná v budově B (Branišovská 1645/31, místnost B2), Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Účast prosím potvrďte do 15. dubna 2017 na: Sarka.Angst@bc.cas.cz

Pozvánku s programem naleznete zde.