Botanický ústav AV ČR se připojil ke Stanovisku vědců k novele zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se připojil k výzvě “Stanovisko vědců k novele zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny”. Vědci ve stanovisku vyzývají poslance, aby podpořili původní konsensuální znění vládní novely respektující vědecké poznatky a zamítli senátní pozměňovací návrh, který by Českou republiku vrátil o několik desetiletí zpět a umožnil prakticky zničit naše národní parky. Celý text  výzvy zde.