Změna klimatu podporuje šíření nepůvodních rostlin z evropských zahrad

Mezi příchodem nepůvodní rostliny na nové území a jejím invazním šířením často bývá poměrně dlouhá pauza. To znamená, že mezi mnoha druhy nepůvodních rostlin, které se v dané oblasti vyskytují, je celá řada těch, které stále čekají na příležitost k šíření. Mnohdy se drží zpátky kvůli ne zcela optimálním klimatickým podmínkám. V Evropě roste značný počet takových druhů v zahradách a parcích, které tak hrají roli významného zdroje budoucích invazních druhů.

Jan Pergl a Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se stali součástí mezinárodního týmu badatelů, kteří zhodnotili rizika invazí rostlin ze zahrad a parků, a také vliv, který na tato rizika má změna klimatu. K výzkumu si vytipovali druhy, které se v Evropě pěstují jako zahradní rostliny a jako nepůvodní se šíří jinde ve světě, ale nikoliv v Evropě. Takových druhů zpracovali celkem 783 a určili u nich, jaké by bylo jejich rozšíření v Evropě za různých scénářů dalšího průběhu klimatické změny.

Z těchto druhů by 165 již dnes našlo příznivé podmínky ve více než 5 procentech Evropy. S rostoucí teplotou se pro většinu studovaných druhů budou podmínky v Evropě zlepšovat. Některé nepůvodní rostliny si kvůli změně klimatu mohou naopak pohoršit, například druhy mediteránní anebo boreální vegetace. Výsledky studie celkově ukazují, že s oteplováním klimatu se bude riziko šíření nepůvodních rostlin z evropských zahrad a parků zvyšovat. Stejně tak budou růst negativní dopady jejich šíření, ať už biologické nebo ekonomické. Zahradníci by proto měli dávat pozor, jestli se některé z pěstovaných rostlin nešíří mimo jejich kontrolu.

buddleja_davidii

Jeden z mnoha pěstovaných typů komule Davidovy, jejíž invazní šíření podporuje změna klimatu. Kredit: Ptelea / Wikimedia Commons.

Dullinger I., Wessely J., Bossdorf O., Dawson W., Essl F., Gattringer A., Klonner G., Kreft H., Kuttner M., Moser D., Pergl J., Pysek P., Thuiller W., van Kleunen M., Weigelt P., Winter M., Dullinger S. (2017). Climate change will increase naturalization risk from garden plants in Europe. Global Ecology and Biogeography 26: 43-53

DOI: 10.1111/geb.12512

Kontakt: Ing. Jan Pergl, Ph.D. (pergl at ibot.cas.cz)