Je možné předpovídat nárůsty vodních květů?

Vodní květy, tedy přemnožené sinice a další mikroorganismy, které nápadně zeleně zbarvují vodu, mohou být velmi nebezpečné a destruktivní. Bývají toxické, zabíjejí ryby a ohrožují další živočichy, včetně návštěvníků koupališť. Bylo by velmi vítané, kdybychom vývoj vodních květů dovedli předpovídat a případně zastavit před tím, než způsobí velké škody. Není to ale snadné.

Studiem vodních květů se v BÚ zabývá oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, tentokrát jsme se ale podívali, na co se zaměřili kolegové ze světa. Michael Pace z Virginské univerzity a jeho spolupracovníci nedávno názorně předvedli, že pomocí automatizovaných monitorovacích systémů je možné hlídat zásadní posuny v podmínkách prostředí, jako je například rychlý růst řas a následné spotřebování kyslíku ve vodě. Z těchto pozorování pak lze úspěšně předpovídat rozsáhlé vodní květy, což managementu ohrožené vodní plochy nabízí možnost smysluplně zasáhnout. Badatelé to potvrdili během důmyslných experimentů na izolovaných jezerech v Michiganu.

Ve dvou jezerech experimentálně vyvolávali tvorbu vodních květů napodobením přísunu živin, jaký je obvyklý v intenzivně obhospodařované krajině. V jednom z jezer přerušovali přísun živin těsně před rozvinutím vodního květu, což vedlo k návratu jezera do víceméně normálního stavu. Ve druhém jezeře pokračoval přísun živin dál, až do rozvoje masivního vodního květu. Badatelé sledovali ještě třetí jezero, které neovlivňovali živinami.

Porovnáváním podmínek ve studovaných jezerech dospěl Pace s kolegy k závěru, že první známky vývoje směrem k vodnímu květu lze zaznamenat i déle než dva týdny před samotným rozvinutím květu. Zároveň zjistili, že když po zaznamenání takových varování urychleně dojde k omezení přísunu živin do ohrožených vod, lze tím rozvoj vodního květu zvrátit. Pace k tomu ještě poznamenává, že by samozřejmě bylo nejlepší přísun nadbytečných živin do vod co nejvíce snížit už od samotného počátku.

vodnikvet

Vodní květ v  krajině poblíž Čcheng-tu v čínském S’-čchuanu. Kredit: Felix Andrews / Wikimedia Commons.

Pace M. L., Batt R. D., Buelo  C. D., Carpenter S. R., Cole J. J., Kurtzweil J. T. and Wilkinson G. M. (2016). Reversal of a cyanobacterial bloom in response to early warnings. PNAS online 27. 12. 2016.

DOI: 10.1073/pnas.1612424114