Tři vědci z Botanického ústavu na seznamu nejcitovanějších vědců světa

Již potřetí v řadě je na seznamu nejcitovanějších vědců světa prof. Petr Pyšek, podruhé prof. Vojtěch Jarošík a nově též Ing. Jan Pergl, Ph.D., všichni z oddělení ekologie invazí. Kromě tří zástupců Botanického ústavu AV ČR jsou na seznamu Highly Cited Researchers 2016 (http://highlycited.com), vydaném společností ISI Thomson Reuters, už jen dva vědci z ČR, přičemž letošní seznam obsahuje přibližně 3000 jmen. Zařazení prof. Jarošíka ukazuje, že jeho práce má ve vědecké obci stále velký ohlas, přestože předčasně zemřel již před třemi lety.