Je pro invazní rostliny výhodné spolupracovat s houbou?

Rostliny a houby mají komplikované vztahy. V některých případech houba rostlinu zneužívá a parazituje na ní. Často se ale stává, že houba s rostlinou žijí v symbiotickém vztahu, mykorhize, který je pro obě strany výhodný. Rostlina dodává houbě energii v podobě organických látek a houba zase na oplátku rostlině poskytuje vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Vědci odhadují, že v určité formě mykorhizního vztahu žije 70 až 90 procent všech druhů rostlin. Mykorhiza je pro rostliny obecně přínosná. Odborníci se ale neshodnou, jestli je vztah s houbou výhodou pro invazní rostliny, které se šíří na nová území, anebo jestli je mykorhiza v tomto šíření pro rostliny spíše brzdou.

Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se stal členem mezinárodního týmu, který prozkoumal vztah mezi charakterem mykorhizy či její absencí a úspěšností rostliny v invazi na území Německa. Badatelé přitom zohlednili rozšíření studovaných druhů invazních rostlin, jejich morfologii, rozmnožování a životní strategie.

Výsledky studie ukazují, že charakter mykorhizy souvisí s velikostí areálu obsazeného invazními rostlinami. Největší rozšíření mají invazní druhy s příležitostnou mykorhizou, nejmenší invazní druhy bez mykorhizy a rostliny závislé na mykorhize mají středně velké areály. Autoři dospěli k závěru, že mykorhiza je pro invazní rostliny spíše výhodou. Obzvláště to platí pro příležitostnou mykorhizu, která umožňuje rostlině zvládat širší rozmezí ekologických podmínek.

maizemycorrhiza

Kořen kukuřice s intenzivní mykorhizou. Kredit: Hazel Davidson, University of Aberdeen.

Menzel A., Hempel S., Klotz S., Moora M., Pyšek P., Rillig M., Zobel M., Kühn I. (2016): Mycorrhizal status helps explain invasion success of alien plant species. Ecology online 12. 10. 2016.

DOI: 10.1002/ecy.1621

Kontakt: Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. (pysek at ibot.cas.cz)